Sådan taler du med børn om smerter og ’stik’

​Undgå at sige ’Det skal nok gå’ eller ’der er ikke noget at være bange for’, når barnet har smerter. Det er budskabet fra Videnscenter fra Børnesmerter i et nyt tiltag, der skal klæde forældre og sundhedsprofessionelle bedre på til at tale med børn og unge om smerter.


Vi vil så gerne berolige børn og mindske deres angst, når de skal udsættes for noget, ubehageligt på hospitalet. Fx en vaccine, en blodprøve eller et drop, der skal lægges. Derfor siger vi sætninger som; ’Det er bare et lille stik’ eller ’det er snart overstået’. Men det kan faktisk virke helt modsat og gøre barnet endnu mere bange. Overlæge Søren Walther-Larsen fra Videnscenter for Børnesmerter forklarer:

- Alle forældre vil gøre det bedste for deres børn, men noget af det, man typisk siger, viser sig faktisk at virke helt modsat. Derfor prøver vi nu at hjælpe forældrene med helt konkrete ord og vendinger, som vi ved virker og hjælper.

Sprog, der virker – og distraherer

Videnscenter for Børnesmerter har med udgangspunkt i international forskning på området udarbejdet en plakat og et lommekort, der tydeligt skitserer ’sprog der virker’ over for ’sprog der ikke virker’ i forhold til børn og smerter.

Anbefalingerne fra Videnscenter for Børnesmerter er helt entydige;

Forældre skal fokusere på at distrahere barnet frem for at berolige med ord.

Årsagen er ifølge børnesmertesygeplejerske Sille Hohlmann Laursen fra Videnscenter for Børnesmerter i Anæstesi- og Operationsklinikken i Juliane Marie Centret, at vores forsøg på at berolige børnene ofte sætter uheldigt skjult fokus på det ubehagelige:

-  Når vi i den bedste mening forsøger at berolige vores børn med ord som ’ det er ikke noget at være bange for’ eller ’det er bare et lille stik’, kommer vi ubevidst til at flytte barnets fokus hen på det ubehagelige nemlig ’at være bange’ eller ’stikket’. Og det kan gøre barnet endnu mere bange, forklarer Sille Hohlmann Laursen.

- Vi vil med kampagnen gøre forældrene opmærksomme på dette og give dem konkrete redskaber i form af ord og vendinger, de kan bruge, når de skal tale med børnene om stik og smerter, og som vi ved virker, siger børnesmertesygeplejerske.

Et af de vigtigste gode råd fra plakaten og Videnscenter for Børnesmerter er, at forældre skal fokusere på at tale med barnet om ting, der kan virke positivt eller opmuntrende i situationen, og vigtigst af alt; Adsprede barnet og flytte tankerne og fokus hen på noget andet.

Som det fremgår af plakaterne, kan forældre hjælpe barnet med at tænke på noget andet ved at tale om barnets fritidsaktiviteter, film, som barnet har set, eller om noget der skal ske i ferien eller i fremtiden. Og det positive og opmuntrende kan komme frem ved at perspektivere til noget, barnet kender ved at sige ’Det tager kortere tid end … (en for barnet kendt sang eller en anden kendt tidshorisont).

Alle de gode eksempler på sprog, der virker, og sprog, der skal undgås, står på de plakater, Videncenter for Børnesmerter har udarbejdet til formålet, og som allerede hænger flere steder på Rigshospitalet.

I løbet af oktober og november vil Videnscenter for Børnesmerter komme rundt med til alle afdelinger og afsnit, der behandler børn og unge på Rigshospitalet, for at hænge plakaten op og fortælle om tiltaget, der lægger i forlængelse af kampagnen ’Forældre er den bedste medicin’, som Videnscentret lancerede sidste år.


Redaktør