PAL tager næste skridt

Patientansvarlig læge-ordningen fungerer bedst, når den fungerer på tværs af hospitaler. Samarbejdsaftaler mellem hospitalerne både i regionen og nationalt er derfor næste skridt i implementeringen på Rigshospitalet.


- Rigshospitalet behandler patienter fra hele landet, derfor fungerer PAL optimalt først for os, når det fungerer nationalt.

Sådan siger vicedirektør Susanne Poulsen om PAL-opgaven, og uddyber:
-  Vi har arbejdet systematisk og på tværs af hospitalet med implementeringen. Den tværgående tilgang har vist sig at være en succes. Vi er kommet langt, og derfor har vi selvfølgelig også et stort incitament til at få de tværgående samarbejdsaftaler mellem hospitalerne på plads. 

Regionale huller bliver afsløret

Som regionalt pilotprojekt for at sætte skub i de tværgående aftaler på kræftområdet, inviterede Rigshospitalet afdelinger i regionen, der er relevante for patienter med lungekræft til en fælles workshop på Bispebjerg. 
Helle Frost Andreassen, ledende overlæge på Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital var med:

- Når man mødes rundt om bordet og tegner et patientforløb igennem, bliver hullerne i samarbejdet og ansvaret tydeligt. Vi får fyldt de huller ud, så det er klart for alle, hvilken afdeling på hvilket hospital, der har PAL-ansvar på et givet tidspunkt i et komplekst patientforløb, siger Helle Frost Andreassen.

Aftalerne har betydning for patienter 

Og aftalerne er ikke bare papir. En anden deltager i workshoppen, Finn Rønholt er ledende overlæge på Medicinsk Afdeling på Herlev Hospital, og han både ser og oplever stor værdi for patienterne, når samarbejdet på tværs af hospitalerne kører:

- Der er ikke tvivl om, at patienterne har brug for, at aftalerne fungerer. Vi er blevet så specialiserede, at mange af vores patienter bliver nødt til at gå til flere specialister, og her er det nødvendigt, at de kan være trygge i, at der er én, der kan samle trådene og bevare overblikket uanset, hvor de er i deres forløb og uanset hospital. Med samarbejdsaftaler på tværs øger vi den tryghed, siger Finn Rønholt og uddyber:

- Jeg oplever, at patienter og pårørende henviser andre læger til deres PAL som en ekstra part for eksempel i forbindelse med afklaring af behandlingsgrad, siger Finn Rønholt.

Pilotprojekt kan blive national model

Lige nu har Rigshospitalet fokus på de regionale samarbejder, men inden længe skal arbejdet med de nationale tværgående forløb i gang.

Et pilotprojekt på hoved-halskræftområdet skal med udgangspunkt i de positive erfaringer se på forløb på tværs af regionerne. Planen er at undersøge mulighederne for at udvikle et værktøj, som kan bruges til at etablere og lette PAL-samarbejdet på tværs af hospitalerne i hele landet.

- Vi skal også være opmærksomme på, at ikke alle områder kan standardiseres. Vi varetager på nogle områder så specialiserede behandlinger, hvor patienterne er for særlige eller for få til standarder. Her håber jeg, at de erfaringer vi har med de store patientgrupper, hvor det giver mening af standardisere, kan give et grundlag for at sikre at alle patienter, der har brug for en PAL, også får en, siger Susanne Poulsen. 

PAL efter nytår:

Den fortsatte implementering vil ske forskelligt i klinikkerne efter behov, men de opfølgende møder i klinikkerne bliver fastholdt, og implementeringen vil fortsat være støtte af Rigshospitalets PAL-team.Redaktør