Forskningstalent hædret – kan ændre brugen af ilt til traumepatienter

​Kan man få for meget ilt? Ph.d.-studerende Josefine Stokholm Bækgaards forskning kan på sigt ændre de internationale retningslinjer for ilt til traumepatienter. Nu modtager hun Lundbeckfondens talentpris.


Lundbeckfonden hædrer i disse dage tre blændende nye forskningstalenter. Ingen af dem har rundet de 30 år, men har allerede udvist et helt særligt talent. Derfor modtager tre unge forskere nu Lundbeckfondens Talentpris. 

Den ene er Josefine Stokholm Bækgaard, ph.d.-studerende, cand.med., Rigshospitalet, Anæstesiklinikken i HovedOrtoCentret og Københavns Universitet.

Josefine forsker i akutbehandling af traumepatienter med ilt. Hendes forskning har ført til, at man i kliniske forsøg nu er ved at undersøge, om der skal ændres i anbefalingerne af, hvor meget ilt, der skal bruges i akutbehandling. 

For meget ilt kan øge dødeligheden blandt traumepatienter

Tilgangen til behandling med ilt til traumepatienter er stort set den samme over hele verden. For meget ilt er bedre end for lidt ilt. Men måske kan for meget ilt også blive for meget af det gode. 

- Noget tyder på, at store mængder ilt kan være skadeligt for traumepatienter. Der bliver givet meget ilt, fordi vi ved, at for lidt ilt er dødeligt, men vi kan se, at de store mængder ilt også indebærer en risiko for patienten. Hos hjertepatienterne er der fx en tendens til, at det går dem værre, og risikoen for endnu en blodprop stiger, hvis de får for meget ilt. Meget tyder også på, risikoen for lungekomplikationer stiger, blandt andet i form af lungebetændelser fortæller Josefine Stokholm Bækgaard.

Traumer er den hyppigste dødsårsag i verden

Traumer er den førende dødsårsag i hele verden for folk under 45 år. Derfor giver det god mening at forbedre behandling for denne gruppe af patienter, da de udgør både en menneskelig og økonomisk byrde for alle lande. 

- Nogle dør af deres traumer, men af de som overlever får flere forringet deres livskvalitet og nogle mister endda deres tilknytning til arbejdsmarkedet bagefter. Derfor er det et vigtigt indsatsområde. Traumepatienter får meget ilt både præhospitalt og i den indledende fase af deres behandling. Det anbefaler man i alle de store internationale retningslinjer for at være på den sikre side, fordi vi ved, at for lidt ilt er dårligt. Derfor har man givet patienterne rigtig meget ilt, uafhængigt af om de havde brug for det eller ej, fortæller Josefine Stokholm Bækgaard. 

Vil finde iltens gyldne middelvej

- Der er ingen bevis for, at meget ilt er gavnligt, og det jeg undersøger, er, hvornår det bliver for meget af det gode. Næste skridt er at finde en gylden middelvej, hvor vi sikrer os, at patienterne hverken får for lidt eller for meget ilt, siger Josefine Stokholm Bækgaard, der blandt har været på forskningsophold på både Harvard Medical School og Avicenne Hospital i Paris.

Josefines forskning danner grundlag for igangsættelsen af et stort klinisk studie, hvor man internationalt skal undersøge behandlingen med ilt. Hvis det viser sig, at for store mænger ilt er skadelig for patienten, kan det betyde, at de internationale retningslinjer på området på sigt bliver ændret. 

Spås stor karriere

I Lundbeckfondens pressemeddelelse skriver de om Josefine:
- ”.. hun spås en stor karriere som klinisk forsker. Hun er desuden en dygtig formidler og har trods sin unge alder allerede publiceret et ekstraordinært stort antal videnskabelige artikler.” 

Og i begrundelse for talentprisen siger Jan Egebjerg, der er forskningsdirektør i Lundbeckfonden:

- Der er tale om tre meget lovende forskningstalenter, som har imponeret med mange stærke forskningsresultater i en ung alder. Men ud over at publicere flittigt og bidrage med ny viden til hver deres forskningsfelt, så viser de også talent for innovation, samarbejde og formidling. De har et stærkt fundament at bygge en spændende forskningskarriere på.

Med hver talentpris følger 500.000 kr. – 150.000 kr. som personlig hæderspris og 350.000 til prismodtagernes forskning.

Josefine er den ene af tre talentprismodtagere, hvoraf de to er Ph.d.-studerende på Rigshospitalet.

Om Lundbeckfondens talentpriser

Lundbeckfondens talentpriser gives hvert år til tre yngre forskere under 30 år. Priserne går til forskere, som har præsteret særlig lovende forskning inden for sundheds- eller naturvidenskab.

Lundbeckfonden ønsker at støtte forskere på alle karrieretrin, og talentpriserne har til formål at hædre de dygtigste fra den nye generation af forskere og give deres karriere et skub i den rigtige retning – ikke mindst internationalt, hvor priser har en stor betydning.

Samtidig vil vi som en af Danmarks største forskningsfinancierende fonde sætte fokus på forskningens store samfundsmæssige betydning.

Redaktør