Millioner til forskning i fysisk træning før kræftkirurgi

Med fondsbevillinger på samlet over 10 mio. kr. kan TrygFondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet nu undersøge, hvorvidt kræftpatienter ved målrettet fysisk træning kan komme styrket frem til og igennem en større operation.
Vent...

Forskere fra TrygFondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet får nu mulighed for at undersøge, hvor stor betydning fysisk træning før en kræftoperation kan have for patienternes sygdomsudvikling. I løbet af de seneste måneder har forskerne fået tilsagn om fire fondsbevillinger på samlet ca. 10 mio. kr., der alle skal anvendes til at undersøge betydningen af struktureret fysisk træning for kræftpatienter. 

Jesper Frank Christensen 708px.jpg

Foto (fotograf: Franz Veisig): Projektleder Jesper Frank Christensen er en af de forskere fra Trygfondens Center for Aktiv Sundhed, som skal undersøge betydningen af fysisk træning før kræftkirurgi.


Center for Aktiv Sundhed har arbejdet med området i en længere årrække, og ifølge gruppeleder Jesper Frank Christensen er pengene et solidt grundlag for de næste fem års forskningsprogram i tæt samarbejde med Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik og Onkologisk Klinik på Rigshospitalet.

”Vores kongstanke er, at fysisk træning kan tænkes ind som en slags ordination før en kræftoperation. Vi ved fra basalforskning og dyreforsøg, at der sker fysiologiske ændringer i kroppen ved træning, som formodes at have betydning for kræftcellers udvikling og muligvis kan forbedre patienternes tolerance overfor kemoterapi og kirurgi,” siger Jesper Frank Christensen 

Han forklarer, at højintens træning er en stressfaktor for en krop, der allerede er presset af kræftbehandling, og derfor bliver risikoen for indlæggelser, skader eller infektioner måske også større. 

”Nu får vi mulighed for at undersøge fysisk træning som behandlingsstrategi hos disse kræftpatienter i en række store kliniske forsøg, hvor vi vil holde behandlingseffekten op imod den eventuelle risiko for utilsigtede hændelser,” siger Jesper Frank Christensen. 

Mindre risiko for tilbagefald

Den største bevilling har centret fået fra TrygFonden, som giver fem millioner kroner over fem år til det såkaldte PRESET-studie. I et pilotforsøg har forskergruppen vist positive resultater ved træning af patienter med kræft i spiserør og mavesæk. Med pengene skal forskerne nu gennemføre et større studie med 310 patienter, hvoraf den ene halvdel skal træne fysisk under kemoterapi-behandling før operation, mens den anden halvdel gennemgår standard-forløb. Forskerne vil kigge på, om fysisk træning kan forbedre forsøgsdeltagernes chance for at komme igennem kemoterapi med færre komplikationer og dermed få et bedre behandlingsudfald end patienterne i kontrolgruppen.

”I TrygFonden arbejder vi for, at flere i Danmark lever et længere liv med størst mulig livskvalitet og præget af så få fysiske og psykiske gener som muligt. Projektet om, hvorvidt fysisk træning forud for en operation for spiserørs- og mavesækskræft kan forbedre patienternes chancer for at komme igennem deres operation med færrest mulige komplikationer – og i det hele taget øge deres chancer for overlevelse – er meget spændende. Der er udført et grundigt forarbejde, og holdet bag er stærkt og har betydelig erfaring med kommunalt samarbejde. Viser indsatsen positive resultater, vil projektet vise sig at kunne gøre en stor forskel for en udsat gruppe patienter og deres pårørende,” siger Anders Hede, forskningschef i TrygFonden 

Nogle af de første i verden

Til samme forsøgsserie har World Cancer Research Fund International doneret knap tre millioner kroner til en række molekylære undersøgelser af, hvad der sker i tumorceller og immunceller, når disse kræftpatienter træner, og dermed kan forskerne afdække mulige underliggende biologiske mekanismer. 

Dr Anna Diaz Font, Head of Research Funding ved World Cancer Research Fund, udtaler: 

“For øjeblikket er der ikke nok evidens til, at man kan rådgive kræftpatienter, hvordan de kan forbedre deres overlevelse efter en kræftdiagnose. Projektet bliver et af de første i verden til at undersøge effekten af fysisk træning før kræftkirurgi hos patienter, der medtager behandling med kemoterapi, og vi er begejstrede for at støtte projektet. Forskningen er uvurderlig, fordi den potentielt kan være med til at forbedre langtidsoverlevelsen for patienter med kræft i spiserør og mavesæk.” 

Jesper Frank Christensen har samtidig fået besked på, at Kræftens Bekæmpelse, via Knæk Cancer-kampagnen, vil bevilge 2,5 mio. kr. til CFAS’ kliniske cancer program. Denne bevilling skal bruges til at undersøge, om patienter med tyktarmkræft og levermetastaser kan opnå reduceret risiko for tilbagefald og forbedre sygdomstilstanden, hvis de udfører fysisk træning før eller efter operation for levermetastaser. Bevillingen er dog afhængig af udfaldet af Knæk Cancer kampagnen i efteråret 2019. 

Dette sidstnævnte forskningsprojekt har desuden opnået en separat bevilling på 300.000 kr. fra NEYE-Fonden.

Samarbejde med kommuner

Forskningsprojekterne bliver gennemført i samarbejde med en række kommunale genoptræningscentre og private træningscentre på Sjælland og Bornholm, hvor forsøgsdeltagerne konkret skal gennemføre træningen, forklarer Jesper Frank Christensen.

”En stor del af succesen for vores studier er betinget af, at vi kan lave et formaliseret samarbejde med lokale centre i kommunerne. I øjeblik er kommunerne træningstilbud til patienterne meget forskellige. Ved at formalisere samarbejdet kan vi sikre, at alle borgere og patienter på tværs af alle centre og kommuner gennemfører det samme træningsprogram, når de deltager i vores projekter,” siger Jesper Frank Christensen.   

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor