Fodbold giver færre indlæggelser

Fælles fodboldtræning for patienter med prostatakræft har bredt sig ud over hele landet, og nu viser de videnskabelige resultater, at fodbolden forebygger mange hospitalsindlæggelser.
Vent...

Motionsfodbold for mænd med prostatakræft kan mere end at skabe godt fællesskab og give patienter et afbræk fra sygdommen i hverdagen. Træning 1-2 gange om ugen har tilsyneladende også en så stor klinisk betydning for patienterne, at det kan forebygge mange hospitalsindlæggelser. Det viser nye resultater fra en forskergruppe fra Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig forskning ved Rigshospitalet. Resultaterne er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift PLOS Medicine.

Forskerne har fulgt 214 mænd med prostatakræft over et år. Den ene halvdel har trænet fodbold 1-2 gange om ugen i en projektets samarbejdsklubber rundt om i landet, mens den anden helt sammenlignelige halvdel (kontrolgruppen) har levet på normal vis med den motion, hver enkelt mand selv har prioriteret. 

Efter et års opfølgning viser resultaterne, at der i kontrolgruppen på 105 personer var 33 hospitalsindlæggelser, mens der i fodboldgruppen på 109 personer var 20 hospitalsindlæggelser.

Eik Dybboe Bjerre.jpg

Det er første gang, at en forskergruppe har kunnet påvise en så klar klinisk effekt af et socialt motionsinitiativ for patienter, fremhæver fysioterapeut Eik Dybboe Bjerre, som er førsteforfatter på studiet.

"Vi ved, at fodbold kan være en god motionsform, fordi der er mange højintense løb, og fordi det kan være med til at styrke knogler og muskulatur. Men vi har aldrig tidligere kunnet dokumentere, at motionsfodbold også kan have en klinisk betydning for, hvor ofte de har behov for at blive set på et hospital," siger Eik Dybboe Bjerre.

Øget knoglemasse

Deltagerne i studiet var i gennemsnit godt 68 år, og hvis man får en sygdom som prostatakræft i den alder, vil forventningen være, at de typisk ville tabe muskelmasse, knoglemasse og få en højere fedtprocent. Men resultaterne viser, at mændene i fodboldgruppen både tabte fedt og opbyggede knoglemasse omkring hoften. Ifølge Eik Dybboe Bjerre er det sidste vigtigt, fordi det potentielt kan forebygge hoftebrud.

"Medicinsk kan man få hjælp til at opbygge knoglemasse, men vi har fundet en forbedring af knoglemassen specifikt omkring hoften, hvilket vi ikke fandt i kontrolgruppen, og som sandsynligvis er et resultat af fodbold," siger Eik Dybboe Bjerre.

Han forklarer, at kontrolgruppen også dyrkede en del motion, hvilket øger betydningen af de endnu bedre resultater i fodboldgruppen.

Ifølge Eik Dybboe Bjerre har en af bekymringerne ved fodboldtræning været, om skadesfrekvensen er så høj, at man ødelægger den positive effekt ved fodboldmotion. Men antallet af henvendelser til sundhedsvæsenet som følge af faldskader eller frakturer var ikke højere i fodboldgruppen end i kontrolgruppen, viser resultaterne.

FC Prostata

Forskergruppen fra Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning begyndte allerede i 2011 forskning i motionsfodbold til mænd med prostatakræft. Projektet er senere blevet døbt FC Prostata. I de første år foregik træning i forskergruppens egne rammer med forskerholdets egen træner, men siden har en række samarbejdspartnere rundt om i landet været med til at flytte træningen ud i lokale fodboldklubber. Der er i dag 20 fodboldklubber, som har et FC Prostata-hold, og det nuværende studie er gennemført med deltagere, som har trænet lokalt i seks af de klubber. De seks klubber ligger i nærheden af de urologiske afdelinger i Aarhus, Odense, Esbjerg, Herlev og på Rigshospitalet, som er samarbejdspartnere i forskningsprojektet.

Klubbernes trænere har fulgt anvisninger for god opvarmning for at forebygge skader. Samtidig har de registreret fremmøde for hver spiller ved hver træning. Forskerne kan derfor nu se, at de spillere, som har trænet under en gang om ugen igennem et år, ikke har opnået samme positive resultater som de spillere, der er mødt op over en gang om ugen i gennemsnit.

I tidligere studier har forskerne undersøgt udviklingen af muskelmasse og iltoptagelse for mændene med prostatakræft. Udover at undersøge muskelmasse, knoglemasse og fedtprocent i begyndelsen og ved afslutningen af studiet har forskerne i dette studie også løbene spurgt deltagerne, hvilke kontakter de har haft til sundhedsvæsenet. Besvarelserne viser samtidig, at fodboldgruppen i mindre grad end mændene i kontrolgruppen oplevede et fald i livskvalitet som følge af sygdommen.

Fortsætter med fodbold

En vigtig indikator for, om fodbolden kan spille en rolle fremadrettet er, om mændene fortsætter med at spille efter studiets afslutning. For Eik Dybboe Bjerre er det derfor et vigtigt resultat, at 59 pct. af deltagerne i fodboldgruppen er fortsat med fodbold, efter at de selv har skullet betale kontingent i den lokale fodboldklub. I undersøgelsesperioden var træningen gratis for deltagerne. 

FC-Prostata samarbejdet er et resultat af lang tids græsrodsarbejde i Komiteen for Sundhedsoplysning og DBU, som har overtalt fodboldklubber til at opstarte FC Prostata-hold. Interesserede kan læse mere om FC Prostata-samarbejdet med fodboldklubberne på DBU's hjemmeside.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor