Tidligt fødte fejres på Rigshospitalet

​Søndag d. 17. november fejres tidligt fødte på Rigshospitalets Neonatalklinik i anledning af Verdens Præmaturitetsdag.

Vent...

Og der er stor grund til at fejre de tidligt fødte i Neonatalklinikken, som arbejder med en række forskellige tiltag for at sikre, at de tidligt fødte og deres familier får den bedst mulige behandling og pleje. 

Tidlig hud-mod-hud-kontakt

Et af de helt store fokusområder i klinikken er tidlig hud-mod-hud kontakt. Målet er, at alle de stabile nyfødte, herunder tidligt fødte, får hud-mod-hud kontakt med deres forældre inden for de første 6 timer efter fødslen. Hermed mindskes adskillelsen mellem mor og barn, og tilknytningen styrkes. Hud-mod-hud-kontakten er samtidig med til at normalisere barnets temperatur, blodsukker, puls, vejrtrækning, ligesom det forbedrer den neurologiske udvikling og sanseintegrationen. Endelig er det vist, at metoden styrker mælkeproduktionen hos mor og mindsker barnets ubehag.

I front internationalt

Siden juni 2019 har Neonatalklinikken, i et tæt samarbejde med fødegangen, praktiseret hud-mod-hud kontakt hos forældrene til tidligt fødte børn, som fødes før 34. graviditetsuge (33+0 -> 34+6). Rent praktisk bliver det for tidligt fødte barn på fødestuen hos sine forældre i de første timer efter fødslen. ”Det, vi gør på Rigshospitalet i forhold til tidlig hud-mod-hud kontakt, er ret enestående internationalt”, forklarer afdelingslæge, ph.d. Porntiva Poorisrisak fra Præmaturteamet i Neonatalklinikken og medlem af det tværfaglige ledelsesteam for patientgruppen ”for tidligt fødte børn”:

- ”I september præsenterede vi vores resultater om tidlig hud-mod-hud kontakt til den årlige VON (Vermont Oxford Network) kongres i Chicago. Vi kunne demonstrere, at vi internationalt set er langt fremme i forhold til andre lande mht. etablering af tidlig hud-mod-hud kontakt, og vores succesrate ligger på omtrent 67% i 2018 sammenlignet med landsgennemsnittet på 60%. Internationalt er tallet ifølge en rundspørge nok helt nede på ca. 15 -25 %”, forklarer Porntiva.  

Hud-mod-hud kontakt under blodprøvetagning og afslutning af intensiv respiratorbehandling

Det nyeste tiltag på Rigshospitalet er, at de tidligt fødte vil kunne få taget en blodprøve, mens de ligger hud-mod-hud med mor, far eller anden støtteperson i familien. Dette tiltag er klinikken i fuld gang med at implementere i afdelingen i samarbejde med de bioanalytikere, der tager blodprøverne på Rigshospitalet.

Neonatalklinikken går dog endnu længere: Stabile børn, der skal gå fra intensiv respiratorbehandling til noninvasiv respirationsstøtte, kan blive afkoblet fra den intensive respiratorbehandling, mens de ligger hud-mod-hud hos deres forældre. 

Der er således stor grund til at fejre både de tidligt fødte og afdelingens initiativer for at forbedre pleje og behandling af tidligt fødte og sikre, at behandlingen er på højeste internationale niveau til gavn for både børn, forældre og personale. 

Den rette pleje og behandling på rette tid og sted

Det globale tema for Verdens Præmaturitetsdag 2019 er ’den rette pleje og behandling det rette tidspunkt på det rette sted’. Og det er et princip, som Neonatalklinikken har arbejdet intenst med de sidste mange år. 

Neonatalklinikken blev i 2015 NIDCAP certificeret, som den eneste neonatalafdeling i Danmark og som blot den 2. neonatalafdeling i hele Europa. NIDCAP står for Newborn Individualized Developmental Care and Assesment Program. For at blive certificeret har Neonatalklinikken skullet dokumentere, at de opfylder 121 standarder for bl.a.:

 • Fysiske rammer og faciliteter for barn, familie og personale
 • Behandling og pleje af barnet 
 • Samarbejde med forældre 
 • Uddannelse af personale

Efter certificeringen har Neonatalklinikken arbejdet med flere andre indsatsområder, der skal sikre den rette pleje og behandling på det rette tidspunkt og sted, herunder lys og lydmiljø i afdelingen, individuelt tilpassede pleje og behandlingsplaner integreret i barnets elektroniske journal, samt træning af sundhedsprofessionelle gennem implementering af et struktureret uddannelsesprogram. 

Neonatalklinikken skal re-certificeres i NIDCAP i slutningen af 2019 og arbejder i den forbindelse målrettet på at etablere et nationalt NIDCAP center med det sigte at bevare et kontinuerligt fokus på lokalt, nationalt og internationalt samarbejde om uddannelse, udvikling og forskning. På denne måde håber klinikken at kunne bidrage nationalt til at uddanne flere sundhedsprofessionelle i specialpleje og behandling af tidligt fødte og syge nyfødte. Til gavn for alle for tidligt fødte og syge nyfødte børn i hele Danmark. 

Endelig skal det nævnes, at Neonatalklinikken har inviteret en forældrerepræsentant med ind som fuldgyldigt medlem af Klinikkens Ledelsesgruppe. ”Vi ønsker på denne måde at sende et tydeligt signal ud i verden”, forklarer Klinikchef Morten Breindahl. ”Vi er her for at give den bedst mulige pleje og behandling til det syge, nyfødte barn. Vi betragter det som en selvfølge, at forældrene er sammen med deres barn 24 timer i døgnet, og at vi tager alle beslutninger om barnet i et tæt samarbejde med dem”, siger han videre. ”Men vi har også brug for forældrenes input, mening og stemme, når vi skal tage vigtige beslutninger, der handler om patientsikkerhed, den bedste anvendelse af vores ressourcer, faglig kvalitet og udvikling, samt når vi analyserer vores resultater og afstikker en strategisk retning”. 

Lilla T-shirts og sløjfer og kaffe og kage til familier

Verdens præmaturitetsdag fejres på Neonatalklinikken med uddeling af lilla sløjfer fra Dansk Præmatur forening, og dele af personalet vil bære en lilla T-shirt denne dag. Der bliver uddelt gaver till alle indlagte familier, og der serveres kaffe og kage i dagens anledning. 

Jannie Haaber, Sygeplejevejleder og NIDCAP Professional, og Porntiva Poorisrisak, afdelingslæge

Fakta om tidligt fødte i Danmark og på Rigshospitalet

 • På verdensplan fødes ca. hvert 10. barn ’for tidligt’ (dvs. før 37. graviditetsuge)
 • I Danmark er det ca. hvert 12. barn der bliver født ’for tidligt’. Det svarer til 6-7 % af alle fødsler
 • På Rigshospitalet blev der i 2018 født 542 børn i kategorien ’tidligt født’ ud af ca. 5500 fødsler
 • Ca. 82 % af de tidligt fødte overlever (i gennemsnit) 
 • Ud over de tidligt fødte børn tager Rigshospitalets Neonatalklinik sig også af syge nyfødte op til 2 år, og tidligt fødte børn der overflyttes fra andre afdelinger, fordi de har brug for højt specialiseret behandling
 • Neonatalklinikkens transporthold henter hvert år omkring 130 tidligt fødte og syge nyfødte rundt om i Danmark, på Færøerne og Grønland
 • Klinikken modtager også en lang række tidligt fødte børn, som overflyttes fra resten af Region Øst, hvis de bliver født før 28. graviditetsuge. Dertil kommer tidligt fødte fra Færøerne og Grønland
 • Overlevelsen for børn født før 28. graviditetsuge stiger betydeligt for hver uge. Således overlever næsten ingen født i uge 22, mens overlevelse for børn født i 24. graviditetsuge er ca. 67 %, og for børn født i graviditetsuge 26-27 er den knapt 90 %
 • Børn der fødes ekstremt tidligt (før 28. graviditetsuge) er indlagt i 3-4 måneder

Billeder fra dagenRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor