Penge til forskningsprojekt om hjernemetastaser

​NEYE-Fonden bevilger 200.000 kr. til opbygningen af en klinisk database for patienter med hjernemetastaser, som har modtaget strålebehandling.

Stereotaktisk radiokirurgi med en høj dosis gammastråler har siden 1990’erne udgjort hjørnestenen i behandling af hjernekræft på Rigshospitalet. Selvom over 2.000 patienter har været i denne form for behandling, er viden om patienternes behandling og effekt af behandling ikke blevet dokumenteret i en samlet klinisk database. Det skal et nyt projekt nu rette op på, efter at NEYE-Fonden har doneret 200.000 kr. til formålet. Projektet ledes af afdelingslæge, ph.d., Søren Møller fra Onkologisk Klinik. 

Hjernemetastaser er en livstruende manifestation af cancer, som er forbundet med betydelig morbiditet, tab af funktion og mortalitet. Formålet med projektet er at opnå større viden om den stereotaktiske radiokirurgis virkning og om patientforløbene i en uselekteret population. 

Samtidig iværksættes tre landsdækkende, prospektive kliniske forsøg, der har til formål at øge viden om effekt og bivirkninger til stereotaktisk radiokirurgi i særlig situationer, eksempelvis ved tilbagefald af metastaser efter behandlingen. Herved kan behandlingen forbedres og i højere grad tilrettes den enkelte patient. 


Redaktør