Nu skal effekten af børns leg på hospitaler undersøges

​Rigshospitalet vil i samarbejde med LEGO Fonden undersøge sammenhængen mellem leg og helbred for børn og unge på hospitaler. Forskningsprojektet støttes af en bevilling fra LEGO Fonden på fire mio. kr.


Foto: Line Klingen Gjærde, læge og forsker.


Børn har brug for at lege, også når de er syge og er på hospitalet. Erfaringer fra bl.a. Rigshospitalet viser, at når leg og aktivitet indgår som en del af undersøgelser og behandling, kan det hjælpe børn og unge til bedre at forstå og håndtere forløbet.

Allerede nu benytter læger, sygeplejersker, pædagoger og frivillige på børneafdelinger i Danmark og resten af verden lege og aktiviteter i hverdagen. Men der mangler videnskabelig dokumentation af, hvad effekten af leg på hospitaler præcis er, og om mere leg i behandlingen faktisk kan betyde, at man fx kan anvende mindre medicin eller få et barn bedre gennem et hospitalsforløb. 
Det skal et nyt forskningsprojekt ’Leg og helbred’ på Rigshospitalet nu undersøge. Line Klingen Gjærde, som er læge og forsker på projektet forklarer:

- Vi vil undersøge, hvilke lege og aktiviteter, der kan hjælpe børnene og de unge bedst gennem et hospitalsforløb, og hvor stor betydning legen kan have på for eksempel hospitalsoplevelsen og deres livskvalitet. Målet er, at vi kan forbedre behandlingen af børn og unge og gøre dem mere trygge i forløbet på hospitalet. Vi er meget taknemlige for støtten fra LEGO Fonden, der betyder, at vi nu får mulighed for at forske i sammenhængen mellem leg, aktiviteter og helbred, som på mange måder er et helt nyt forskningsområde, siger hun.

Forskningsprojektet ’Leg og helbred’ skal samle erfaringer med leg på hospitaler fra eksperter i hele verden. Det skal også søsætte nye projekter, for at finde de mest effektive måder at integrere leg og aktiviteter i behandlingen på et hospital. Det sker i samarbejdet med forskningspartnere som bl.a. Cambridge Universitet, ’Centre for Research on Play in Education, Development & Learning (PEDAL)’.

Leg er ikke kun for sjov

Foruden LEGO Fondens støtte til projektet bidrager fonden med en stor viden om og erfaring med, hvad legen grundlæggende er og kan - bl.a. at leg er mere end bare sjov og underholdning. En viden som fonden bl.a. har på baggrund af et samarbejde med et internationalt netværk af forskere og projekter over hele verden, hvor legens rolle er i fokus.

- Forskning viser, at leg er helt centralt for alle børns udvikling og læring. I LEGO Fonden har vi set mange eksempler på, at legen er afgørende for indlagte børns forståelse af deres sygdom og hjælper dem med at håndtere den. Vi har valgt at samarbejde med Rigshospitalet omkring forskningsprojektet ’Leg og helbred’ fordi vi tror på, at legen kan have en endnu større og mere integreret rolle i at støtte børn, unge og deres familier i forbindelse med sygdom og behandling – på det kommende BørneRiget, men også internationalt, siger Bo Stjerne Thomsen, forskningsleder i LEGO Fonden.

Forberedelse til BørneRiget

”Leg og helbred” er et led i etableringen af BørneRiget – Rigshospitalets nye hospital til børn, unge og fødende, hvor leg og aktivitet bliver en integreret del af både bygningen og behandlingen. BørneRiget er et partnerskab mellem Region Hovedstaden, som bidrager med 1,4 mia. kr. og Ole Kirk’s Fond, som støtter hospitalet med ca. 600. mio. kr. samt udviklingsrådgivning. LEGO Fonden bidrager foruden støtten på fire mio. kr. til ”Leg og helbred” generelt med deres stærke ekspertise i legens rolle.

Samtidig taler forskningsprojektet her ind i en af Region Hovedstadens hovedprioriteter og et af fem fokusområder ”Børnenes region”, som er prioriteret i det netop vedtagne budget for Region Hovedstaden.

- I Region Hovedstaden har vi valgt at igangsætte en stribe initiativer, som skal imødekomme en fremtid, hvor vi i Region Hovedstaden bliver langt flere børn og børnefamilier. Det spænder fra bl.a.  nye tilbud på fødeområdet til et styrket arbejde omkring at blive bedre til at leve op til udredningsretten. Vi vil være en børneparat region, og det bidrager et forskningsprojekt som ’Leg og helbred’ på fin vis til. Jeg ser frem til at høre, hvad der kommer ud af projektet, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Personale skal uddannes i at bruge leg og aktivitet

Samarbejdet med LEGO Fonden bidrager også til mulighed for at udvikle et uddannelsesprogram for alle medarbejdere, der har med børn, unge og familier at gøre, når BørneRiget åbner i 2025.

- Et af de centrale forskningsspørgsmål er, om en systematisk tilgang til, hvordan vi uddanner personalet i at integrere leg og aktivitet, kan betyde, at vi bruger mindre beroligende medicin, når børn og unge skal behandles og undersøges, forklarer Jette Led Sørensen, professor, overlæge og ansvarlig for det nye forskningsprojekt.

Projektchef i BørneRiget og børnelæge Thomas Frandsen fortæller, at forskningsprojektet ’Leg og Helbred’ er første skridt på vejen mod at etablere et egentligt videnscenter for ’Leg og helbred’ på Rigshospitalet.  Centret skal være rammen om forskning i brugen af leg og aktivitet i hospitalsbehandling, som skal testes i klinisk praksis.

FAKTA: tre eksempler på leg i behandlingen af børn og unge på Rigshospitalet

Drømmerejsen: For at berolige et barn, der skal opereres eller har kroniske smerter, tager sygeplejersken eller lægen barnet med på en ”drømmerejse”, hvor de opfinder en historie, som barnet kan leve sig ind i. Legens beroligende effekt betyder også, at der ofte vil have mindre behov for at give smertestillende medicin.

Sprøjtepistolen: Legen går ud på at lave et drop om til en vandpistol. Personalet viser barnet, hvordan droppet fungerer (uden nål) og at det ikke er farligt. På den måde bliver behandlingen afdramatiseret. Barnet kan også deltage i en rask vandkamp med personalet eller sine forældre.

Den magiske handske: Når et barn for eksempel skal have taget en blodprøve eller lagt et drop, bruger personalet en magiske handske til at forberede barnet på behandlingen. Barnet vælger en fiktiv farve og materiale og derefter går klinikeren i gang med forsigtigt at påføre handsken på barnets hånd og arm med blide berøringer. Berøringerne kan minimere smerten ved den efterfølgende procedure. 

FAKTA om BørneRiget:

I 2025 åbner ’BørneRiget’, Danmarks første hospital for syge børn og unge op til 18 år, gravide og deres familier. Hospitalet er en del af Rigshospitalet, og patienterne kommer fra hele landet, Færøerne og Grønland for at modtage højt specialiseret behandling og pleje. Visionen for BørneRiget er at skabe verdens bedste hospital til børn, unge, gravide og deres familier med gode rammer for behandling og pleje, hvor patienter og familier, vil kunne få en så almindelig og tryg hverdag som muligt med plads til leg og familieliv. Det er særligt afgørende under svære sygdomsforløb. Se mere på: https://www.rigshospitalet.dk/boerneriget


Redaktør