Svangerskabsforgiftning – kan vi screene bedre og behandle tidligere?

​Forskere fra Obstetrisk Klinik vil undersøge, om man ved en ny screeningsmetode kan forudsige svangerskabsforgiftning og nedsætte risikoen for udviklingen af sygdommen med 80 %

Vent...

Svangerskabsforgiftning er en alvorlig graviditetskomplikation, der forekommer hos 3-6% af gravide kvinder i Danmark. Tilstanden kan medføre alvorlige komplikationer hos både mor og barn. Studier har vist, at gravide med høj risiko for at udvikle svangerskabsforgiftning kan have gavn af forebyggende behandling med acetylsalicylsyre. Udfordringen er, at man hidtil ikke har haft en effektiv metode til at identificere de gravide, som er i høj risiko for at udvikle sygdommen. Nu tyder nye studier på, at man ved at kombinere oplysninger om kvindens sygehistorie med måling af blodtryk, flow i livmoderens kar og biokemiske markører i graviditetsuge 12 kan forudsige 80% af tilfældene og sætte tidligt ind for at undgå svær svangerskabsforgiftning. 

I et nyt projekt i Obstetrisk Klinik skal ph.d. studerende Iben Riishede , overlæge, ph.d. Charlotte Ekelund og professor Ann Tabor undersøge, om den nye screeningsalgoritme kan anvendes blandt danske gravide og, som i udenlandske studier, forudsige 80% af tilfældene med svær svangerskabsforgiftning. Hvis dette er muligt, kan profylaktisk behandling med acetylsalicylsyre af de højrisikogravide nedsætte risikoen for udvikling af sygdommen med yderligere 80%. Et sådan behandlingstiltag vil nedsætte forekomsten af svær svangerskabsforgiftning, som kræver tidlig forløsning væsentligt, og det vil derfor være et af de største fremskridt indenfor obstetrikken i mange årtier. Som en del af projektet vil forskerne desuden undersøge de gravides holdning til denne screening samt de socio-økonomiske konsekvenser ved evt. indførelse af tilbuddet til alle gravide i Danmark. Projektet er støttet med 1,8 mio kr. af Region Hovedstadens forskningsfond og foregår i samarbejde med regionens øvrige obstetriske afdelinger og afdelingerne i Odense og på Skejby.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor