Rygning på retur

​Rigshospitalet er ikke i mål med at få al røg fjernet fra hospitalets område, men flere tiltag er i gang for at få generne mindsket.Næstformand i VMU Charlotte Vallys og formand Per Christiansen i et af de foretrukne rygehjørner i gården på Blegdamsvej. De er helt enige: Rygningen på Rigshospitalet skal bekæmpes.


To friske cigaretskodder ligger på fliserne i gården på Rigshospitalet Blegdamsvej som et synligt bevis på, at rygning – trods forbuddet mod at ryge andre steder end i rygekabinen – stadig udgør et problem.

Det ærgrer hospitalsdirektør Per Christiansen og sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant Charlotte Vallys, der også er henholdsvis formand og næstformand for Virksomheds-MED-udvalget.

- Det er en svær balancegang at håndhæve forbuddet, især for patienterne og deres pårørende. Men vi er altså nødt til at gøre noget ved det her, siger Per Christiansen.
Charlotte Vallys er enig.

- Jeg hører stadig fra folk på begge matrikler, at rygning er et problem. Vi må stå sammen om at få mindsket det mest muligt, siger Charlotte Vallys.

Skrøbelige patienter

Rigshospitalet har fået to påbud fra Arbejdstilsynet om at sikre røgfri omgivelser, men man skal ikke gå mange meter rundt om hverken hospitalet i Glostrup eller på Blegdamsvej for at finde skodder.

En af udfordringerne er, at de rygende patienter og pårørende ofte er i en udsat situation. Derfor er strategien i første omgang at få rygerne væk fra bygninger og indgange, hvor de generer både personale og ikke-rygende patienter. Der er således flere tiltag på vej, der skal få de rygende patienter og pårørende til at ryge de steder, hvor det er tilladt.

- Rygepavillonen på Blegdamsvej bliver shinet op, der er en ny på vej i Glostrup, der vil blive flere læskure, ligesom vi sætter flere skilte op, så de steder, der må ryges bliver nemmere at finde, fortæller Regitze Rugholm, der er planlægningskonsulent i Servicecentret.

Rygende medarbejdere kan afskediges

Per Christiansen og Charlotte Vallys anerkender, at der ikke er nogle nemme løsninger for at få stoppet rygningen hos patienter og pårørende.

Men Per Christiansen og Charlotte Vallys minder om, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden, selv om tygning tilsynelandende desværre fortsat foregår på Blegdamsvej og i Glostrup.

- Vi er nødt til at være vores ansvar bevidst på det her område. Der er ingen, der ønsker, at folk skal miste deres job, men vi kan ikke ignorere reglerne, fastslår Per Christiansen. 

Overtræder en medarbejder rygereglerne, kan det udløse en advarsel og i sidste ende en afskedigelse. Sidste år blev der givet flere advarsler og mindst en medarbejder mistede jobbet på grund af gentagne overtrædelser af rygereglerne.

Rigshospitalets rygeregler for ansatte:

Virksomheds-MED-udvalget har besluttet, at der gælder følgende rygeregler for personalet:
  • Det er ikke tilladt at ryge i arbejdstiden
  • Alle Rigshospitalets matrikler skal være røgfrie (med undtagelse af særligt udpegede områder, som kun er for patienter og pårørende)
  • Forbuddet omfatter også e-cigaretter
  • Overtrædelse af reglerne kan få ansættelsesretlige konsekvenserRedaktør