Patienter med leddegigt har ikke gavn af MR-scanninger som håbet

​Mange gigtlæger og patienter havde håbet, at MR-scanninger kunne være et våben i en tidlig indsats mod langtidskonsekvenser af leddegigt, men det håb er nu slukket. Ny dansk forskning viser, at regelmæssige MR-scanninger hverken for-bedrer patienternes sygdomstilstand eller forhindrer udvikling af skader i leddene.

Ingen vej tilbage. Når først led og knogler er ødelagt af leddegigt, kan skaderne ikke genoprettes, derfor er det afgørende, at patienterne kommer i behandling så tidligt i sygdomsforløbet som muligt, så ødelæggelserne i leddene bremses. 

MR-scanninger er den eneste metode til at vise gigtrelateret knoglebetændelse, som man ved, forudsiger ødelæggelser i leddene, og lægefaglige har i mange år tro-et, at MR-scanninger kunne være et gavnligt værktøj til at bremse sygdomsudviklin-gen. 

Nu viser et stort dansk forskningsprojekt fra Videncenter for Reumatologi og Ryg-sygdomme på Rigshospitalet, der netop er publiceret i det anerkendte medicinske tidsskrift JAMA (Journal of American Medical Association), at regelmæssige MR-scanninger ikke gavner patienterne som håbet. 

- Vi har afklaret et utroligt vigtig spørgsmål. Vi var overbeviste om, at hvis vi fulgte patienterne regelmæssigt med MR-scanning og øgede behandlingen, straks vi fandt knoglebetændelse, kunne bremse sygdommens udvikling og dermed ødelæggel-serne i leddene. Det vi desværre så i stedet, var, at de regelmæssige scanninger ikke bremsede gigtens skader på led og knogler eller medførte, at flere patienter fik ro i sygdommen, siger Signe Møller-Bisgaard, der er læge og PhD ved Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og studiets hovedforsker.

Signe Bisgaard

Ødelæggelserne i led fortsatte: Et paradoks

Udover at slukke håbet om at kunne bruge MR-scanninger, som redskab til at styre behandlingen, gav studiet endnu en overraskelse. 

-  I forskningsstudiet øgede vi behandlingen hos de patienter, der på MR-scanning havde, eller i løbet af studiet, fik knoglebetændelse. Vi så da også at betændelsen faldt markant, men på trods af det fik patienterne stadig ødelæggelser og skader i leddene, fortæller Signe Møller-Bisgaard, og uddyber.

- Det undrer os og er lidt af et paradoks, fordi vi på trods af et markant fald i knogle-betændelse ikke kunne standse led-ødelæggelserne, selvom talrige tidligere studi-er har vist, at betændelsen netop er forløber for led-ødelæggelse.

Færre hævede led, bedre funktionsniveau og mere positiv sygdomsopfattelse

Selvom forskningsprojektet ikke viser det resultat, som både forskere og gigtpatien-ter havde håbet, var der også positive fund. 

- Hos de patienter der blev scannet regelmæssigt, så vi et markant fald i betændel-se i form af fald i mængden af knoglebetændelse og betændelse omkring senerne. Patienterne havde også færre hævede led og opnåede et bedre funktionsniveau, og de syntes selv, at sygdommens overordnede indvirkning på deres hverdag var mindre, siger Signe Møller-Bisgaard, men fremhæver, at disse resultaterne er såkaldte ”sekundære” resultater, og derfor skal tolkes med forbehold. 

- Vi så desværre også at patienterne i den gruppe der blev fulgt med MR-scanning endte med at få mere medicin og flere bivirkninger, så den overordnede konklusion er, at det på baggrund af dette studie ikke kan anbefales at følge patienter med re-gelmæssige MR-scanninger. 

Til trods for de overraskende resultater påpeger Signe Møller Bisgaard dog, at MR-scanningerne stadig har en berettigelse:

MR-scanninger er stadig et rigtig godt diagnoseværktøj og er god til at opklare tvivls-spørgsmål, men de har ikke sin plads i den rutinemæssige kontrol som en del af behandlingen. Der bliver derfor heller ikke ændret på de nuværende behandlings-strategier og retningslinjer, som lægerne følger, forklarer Signe Møller-Bisgaard, der fortsætter sit forskningsarbejde.

Læs artiklen i JAMA Effect of Magnetic Resonance Imaging vs Conventional Treat-to-Target Strategies on Disease Activity Remission and Radiographic Progression in Rheumatoid Arthritis

Redaktør