Patientansvarlig Læge letter patienterne

​Gevinst for både patienter og klinikere siger overlæger om Patientansvarlig Læge. Næste skridt bliver samarbejdet med andre hospitaler.Med Patientansvarlig Læge oplever flere børn og forældre at de bliver taget hånden i deres forløb, fortæller overlæge Christina Høi-Hansen. 


- Vi oplever, at familierne er både lettede og glade over at have en læge, der samler trådene på tværs.

Sådan siger Christina Høi-Hansen, der er overlæge i Børneneurologisk ambulatorium, BørneUngeKlinikken. Her behandler de børn med sygdomme i hjerne og muskler. Børn, der ofte er i komplekse og langvarige forløb på tværs af mange specialer. 

- Vi havde en oplevelse af, at vi gjorde det samme som en PAL-funktion før PAL blev implementeret, men har konstateret, at det gjorde vi ikke altid. Mange forældre havde en oplevelse af, at de ikke blev taget i hånden, men det gør de nu, fortæller Christina Høi-Hansen og uddyber:

- Vi kan se i Sundhedsplatformen, hvem der har en PAL, og hvem der mangler ud fra de kriterier, vi har opstillet. Det bliver tydeligt nu, hvilke patienter der er i risiko for at blive tabt mellem to stole, og vi kan sikre, at patienterne bliver samlet op og får en PAL eller Behandlingsansvarlig Læge efter behov. På den måde er PAL en gevinst for både patienter og klinikerne, siger Christina Høi-Hansen, der dog er overrasket over tempoet.  

- Implementeringen tager tid, og længere tid end vi havde forventet. Udfordringen med PAL er, at det er svært at få passet ind i hverdagens andre opgaver, som også er vigtige i den samlede behandling af patienterne, siger Christina Høi-Hansen. 

Bedre kommunikation på tværs af specialer

I Afsnit for Højt Specialiseret Reumatologi, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme får ca. 90 pct. af afsnittets patienter tildelt en PAL.

- Patienterne har ikke oplevet den store forskel, fordi vi gennem mange år har tildelt vores patienter en kontaktlæge. Det er i langt højere grad vores personale, der mærker PAL. Vi har indført PAL-teams og gentænker lige nu ambulatoriestrukturen. De tiltag betyder, at sparringen mellem afsnittets speciallæger og yngre læger er øget, fortæller funktionsansvarlig overlæge Mikkel Faurschou. 

Han oplever også, at ordningen giver bedre overblik på tværs af specialer.

- Jeg er allerede blevet ringet op af en kollega fra et andet speciale, fordi han skulle overtage PAL-rollen for en fælles patient. Den kommunikation på tværs af specialerne er rigtig værdifuld, både for patienterne, men så sandelig også for lægerne, siger Mikkel Faurschou. 

Samarbejde regionalt og nationalt

Netop PAL-funktionens tilskyndelse til dialogen på tværs af specialer og afdelinger kommer til at spille en væsentlig rolle for klinikkerne på Rigshospitalet, siger vicedirektør Susanne Poulsen.
- PAL er en national model, og Rigshospitalets behandlingsansvar er nationalt, og vi har rigtig mange patienter fra hele landet. Lige nu arbejder vi på at blive klogere på, hvordan vi samarbejder om PAL i patientforløb, der går på tværs af regionens hospitaler. Næste skridt for os bliver at kigge på, hvordan vi kan håndtere de forløb, der går på tværs af landet, siger Susanne Poulsen, og fortsætter. 
-Jeg glæder mig over, at vi på Rigshospitalet er kommet godt fra start.  Det vil helt sikkert have en afsmittende effekt på det videre forløb.
Der er en national målsætning om, at Patientansvarlig læge skal gå i drift januar 2020.

Så mange patienter får en Patientansvarlig Læge

PAL skal tildeles til patienter med komplekse forløb – derfor er målet ikke at alle tildeles en, men at de rette patienter får en PAL. Kriterierne defineres konkret i hver klinik.
  • 21 % af Rigshospitalets kræftpatienter (åbne kontakter i SP) har fået tildelt en PAL
  • 9 % af Rigshospitalets øvrige patienter (åbne kontakter) har fået tildelt en PALRedaktør