Nationalt konsortium skal føre til bedre behandling af traume-patienter

​Traumatisk skade er den hyppigste dødsårsag hos patienter under 45 år og står for 800.000 dødsfald årligt i EU, heraf 500 i Danmark.

Professor Pär Johansson og Jakob Stensballe i midten af SHINE-group på Rigshospitalet, der står bag projektet og har taget initiativ til konsortiet.


Med en bevilling fra Novo Nordisk Fonden og Danske Regioners Medicinpulje sætter professor og overlæge Pär Johansson og overlæge Jakob Stensballe fra Blodbanken, Diagnostisk Center, i samarbejde med TraumeCentret og Anæstesien, HovedOrtoCentret, gang i et stort klinisk forsøg der skal forbedre behandlingen af traumepatienter. Samtidigt etableres Dansk Traume Konsortium, der skal dele viden og gode resultater og stå klar til kommende kliniske forsøg på tværs af hospitaler i hele landet.

Stor bevilling fra Novo Nordisk Fonden og Danske Regioners Medicinpulje

Novo Nordisk Fonden, Investigator, har bevilget 6,5 mio. kr. og Danske Regioners Medicinpulje har bevilget 1,2 mio. kr. til professor og overlæge Pär Johansson i Blodbanken til et klinisk studie i forhold til traume-patienter med blødningschok.

Mange traumepatienter (helt op til 70%) udvikler organsvigt, og Pär Johanssons forskningsgruppe har fundet, at dette skyldes skade på kroppens mindste blodkar (kapillærer), hvilket medfører iltmangel i de vigtige organer med høj dødelighed til følge.

Forskningsgruppen har endvidere fundet at Iloprost (prostacyclin), der er et lægemiddel til behandling af forhøjet blodtryk i lungekredsløbet, har en gavnlig effekt på skader på kapillærerne, og dermed har det også potentiale til at modvirke udvikling af multiorgansvigt.

Klinisk forsøg på tværs af fem universitetshospitaler

Den nye behandling skal testes i et stort klinisk forsøg på tværs af fem universitetshospitaler i Danmark og Norge.

En afgørende ny medicinsk viden fra et af vores projekter er, at trods en bedre behandling af svær blødning, der har reduceret dødeligheden med 30%, så har traume-patienter fortsat en høj dødelighed på grund af udvikling af multiorgansvigt.

Jakob Stensballe forventer, at det kliniske studie er det første af en ny række studier i traume-patienter:

- Vi har etableret dansk traume-konsortium, DANTRAK, så vi kan gøre en ekstra indsats for denne gruppe af kritisk syge patienter. Det er en udfordring at forske i akut kritisk syge patienter. Vi har derfor brug for at samle kræfterne i Danmark for at opnå en effektiv måde at drive store studier på, siger Jakob Stensballe.

Partienter i hele landet skal have gavn af vores forskning

- Vi har været koordinator på et europæisk multicenter traume-konsortium i 2013-2019, og de erfaringer, vi har gjort her, vil vi nu overføre til en dansk kontekst. Vi har fundet at svær skade på kapillærerne er mekanismen bag udviklingen af multiorgansvigt. Vi har også fundet en mulig behandling, og den vil vi afprøve i studiet. Vores forskningsgruppe i Blodbanken (SHINE Group) på Rigshospitalet sidder i de internationale fora og er med til at drive forskning og udvikling på området, og det vil vi gerne involvere kolleger i til gavn for patienter i hele landet, siger Pär Johansson.

Resultater implementeres hurtigt

- Med DANTRAK kan vi sikre hurtig implementering nationalt, såfremt vi får positive resultater fra dette studie. Vi forventer, at vi i konsortiet - ud over at gennemføre dette vigtige studie - kan identificere bedste praksis lokalt på de forskellige traumecentre og implementere dem nationalt, det vil medføre forbedret behandling på alle deltagende hospitaler.

Dansk Traume Konsortium, DANTRAK, omfatter læger dedikeret til traumebehandling i de fem danske regioner og har til formål at skabe rammer for traumeforskning af høj kvalitet. Medlemmer af konsortiet er Traumecentrene på de 4 universitetshospitaler i Danmark, samt Universitetssygehuset i Oslo. Studiet løber i 2019-2021.

 

Yderligere oplysninger om projektet: 

Professor Pär Johansson: per.johansson@regionh.dkRedaktør