Hjertelæger overraskede: Hjemmebehandling øger overlevelse hos alvorligt syge hjertepatienter

​Overgang til tablet-behandling og kortere indlæggelse ved hjerteklapbetændelse er sikker – og på langt sigt klarer patienterne sig bedre, end ved den traditionelle behandling.
For alvorligt syge patienter med betændelse i en hjerteklap kan det være en fordel at blive udskrevet hurtigt og fortsætte behandlingen i eget hjem. Det viser ny forskning fra hjertecentre i hele Danmark. 
Tidligere var standardbehandlingen indlæggelse til indsprøjtninger af antibiotika i op til seks uger. Men et forskningsprojekt har vist, at det er sikkert for patienterne at blive omstillet til tablet-behandling og udskrevet efter den akutte fase og fortsætte behandling i hjemmet. På den måde undgår patienterne og deres pårørende belastningen ved en lang indlæggelse. 

Nye resultater viser, at tabletbehandling og den tidlige udskrivelse ikke bare er lige så sikker som den tidligere standardbehandling med indlæggelse i op til seks uger. Den er faktisk bedre: 

- Vi blev meget overraskede, da vi så resultaterne efter flere års opfølgning. De patienter, som fik en del af deres behandling hjemme, har en lidt bedre overlevelse. Når vi ser på risikoen for ny hjertesygdom og andre komplikationer klarer disse patienter sig også bedre, forklarer lederne af studiet, overlæge Henning Bundgaard, Rigshospitalet og overlæge Kasper Iversen, Herlev og Gentofte Hospital. 

Overlæge Henning Bundgaard (t.v.) fra Rigshospitalet og overlæge Kasper Iversen, Herlev og Gentofte Hospital, leder studiet om hjemmebehandling til patienter med betændelse i hjerteklappen.

Betændelse på hjerteklappen er en sygdom, der kan medføre alvorlige skader, hvis den ikke behandles hurtigt. Mellem 15 og 25% af patienterne dør af sygdommen i den akutte fase. 
Forskerne har ikke nogen entydig forklaring på, hvorfor de patienter som blev omstillet til tablet-behandling og udskrevet tidligt klarer sig bedre på langt sigt. Imidlertid henviser de til, at man ved flere andre tilstande har fundet, at det går patienterne bedre, når indlæggelsestiden afkortes. 

De opsigtsvækkende resultater er offentliggjort i det prestigefulde tidsskrift New England Journal of Medicine. 

400 danske patienter deltog i forsøget – halvdelen blev behandlet traditionelt med antibiotika-indsprøjtninger og lang indlæggelse, den anden halvdel blev udskrevet og tog medicin i hjemmet efter den akutte fase. 

I Danmark rammes cirka 600 patienter hvert år af betændelse i hjertet. 

Ud over Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital medvirkede Nordsjællands Hospital, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital og Roskilde Sygehus i forskningssamarbejdet. 
Redaktør