​Forskerne Bente Appel Esbensen sygeplejerske og ph.d.,  Merete Lund Hetland professor og Bente Glintborg lektor, dr.med. ph.d., fra Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Rigshospitalet har modtaget 3.4 mio. kr. til forskning i personlig behandling til patienter med leddegigt.

Millioner til forskning i personlig leddegigtbehandling

Leddegigt er en kompleks og uforudsigelig sygdom, der gør det svært at personliggøre og planlægge behandlingsforløbet. Forskere fra Rigshospitalet skal nu sammen med et stort hold nordiske kollegaer forske i mulighederne for personlig medicintilgang og behandling af patienter med leddegigt.
Vent...

Forskerne Bente Glintborg lektor, dr.med. ph.d., Merete Lund Hetland professor og Bente Appel Esbensen sygeplejerske og ph.d. fra Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Rigshospitalet har sammen med forskerkollegaer fra Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital modtaget 3.4 mio. kr. til forskning i mere skræddersyede behandlingsmuligheder til patienter med leddegigt. Bevillingen er en del af en større bevilling fra Nordforsk og Innovationsfonden til et nordisk forskningsprojekt.

Som det ser ud nu, er det nemlig svært at skabe skræddersyede behandlinger til patienter med leddegigt.

Patientinddragelse, sygdomskortlægning og effektmåling skal give rettidig og skræddersyet behandling

Forskningens formål er at kunne kortlægge sygdommen og behandlingernes effekt bedre, så man i fremtiden kan behandle patienterne mere individuelt og rettidigt i forhold til sygdommens udvikling hos den enkelte:

-  Et af målene er, at kunne bruge den medicin vi allerede har bedre, og målrette de enkelte behandlinger, så de giver optimal effekt for patienten. Her skal projektet også udvikle måleredskaber, så vi kan overvåge behandlingens effekt sammen med patienten, og på den måde justere behandlingen løbende, fortæller Bente Glintborg, og fortsætter:

 - Vi skal udvikle digitale redskaber som apps, der kan måle og inddrage patientens sygdom på en anden og mere hel måde, så vi kan se, hvorfor behandlingen ikke virker eller har dårlig effekt. Er det på grund af patientens genprofil, eller er det livsstilen, manglende motion eller forkert kost, eller er der anden medicin, som patienten tager, som gør behandlingen ikke virker og så videre, uddyber Bente Glintborg.

Biomarkører, registrer og titusindvis af biomaterialer skal gennemgås i jagten

I Norden er der over en lang årrække indsamlet og delt data på tværs af landene, og der er opbygget en omfattende vidensbank via kliniske studier, biobanker og patientregistre. For eksempel indeholder Dansk Reuma Biobank nu mere end 10.000 blodprøver på gigtpatienter. Nu skal al det biologiske materiale, og de mangeårige registreringer i spil i jagten på den personlige behandling:

- Det nye i dette projekt er, at vi kan og skal undersøge alle de indsamlede data på tværs af hinanden. Det vil sige, at vi analyserer data på tværs af deres metodeoprindelse (genomik, biomarkører, kliniske data, patientrapporterede data, nationale registre, red.) som hidtil ikke er blevet analyseret sammen, siger Bente Glintborg og fortsætter:

- De forventede resultater af det store forskningsprojekt er bedre og tidligere behandling af patienter med leddegigt forenet med udviklingen af nye værktøjer til at kunne forudsige sygdomsudviklingen og IT-systemer, der kan bringe patientens viden til sundhedssystemet og omvendt, fortæller Bente Glintborg, som glæder sig til at komme i gang med forskningsarbejdet.

Forskningsprojektet starter til foråret og løber over de næste tre år.

Læs mere om leddegigt på Gigtforeningens hjemmeside https://www.gigtforeningen.dk/viden-om-gigt/diagnoser/leddegigt/

 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor