Forskningsprojekt skal forbedre overvågning af indlagte patienter og redde liv

​Nyt forskningsprojekt skal undersøge om ændringer i overvågningssystemet kan forbedre risikovurderinger og mindske antallet af dødsfald og alvorlig sygdom blandt indlagte patienter. Lars S. Rasmussen forsker og forskningsansvarlig i Anæstesi- og operationsklinikken har modtaget 751.833 DKK fra Regionens forskningsfond til projektet.

Vent...

Puls, blodtryk og iltmætning. Det er blot nogle af de værdier, der bliver fulgt nøje af sygeplejersker og læger for at holde øje med udviklingen i indlagte patienters tilstand.

Målingerne af værdierne bliver lagt ind i systemet Early Warning Score (EWS). På baggrund af målingerne udregnes et tal. Hvis dette tal (EWS score) stiger, skal personalet følge en bestemt fremgangsmåde.

Men der er begrænsninger i det nuværende system, som Hospitalerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland har brugt siden 2012, og usikkerhed omkring, hvorvidt det er effektivt nok.

- Det er velkendt, at der er udfordringer ved det eksisterende EWS-system, og det er ikke sikkert, at indførelsen af EWS mindsker antallet af patienter med alvorlig forværring i tilstanden. Lige nu har personalet ikke mulighed for at bruge deres faglige vurdering af, hvor akut påvirket patienten ser ud til at være. Der indgår heller ikke en vurdering af ændringer over tiden, fx om iltmætningen har ligget helt stabilt, eller om det gradvist er blevet værre, fortæller læge og forskningsansvarlig Lars S Rasmussen.  

Mere klinisk vurdering i systemet skal redde menneskeliv

Forskningsprojektet skal derfor undersøge om et nyt EWS-system med større inddragelse af personalets kliniske vurdering kan mindske antallet af dødsfald og forekomsten af kritisk sygdom.  

- Vi håber, at vi med det nye system kan få flere faktorer med i risikovurderingen, så den bliver mere præcis, og at personalet i højere grad kan bruge deres erfaring i vurdering af patienterne. Målet er, at vi fremover bruger tid og ressourcer på de patienter, der har mest brug for det og kan mindske forekomsten af dødsfald og kritisk sygdom, siger Lars S. Rasmussen.

Til forskningsprojektet bliver der brugt data fra mere end 100.000 indlæggelser. Forskningsprojektet er allerede godt i gang, og forskerne regner med at være færdige i slutningen af oktober 2019, og de første resultater vil være klar nogle måneder efter.

 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor