Ser vi de rigtige patienter?

Intensiv gennemgang af ambulante patienter i alle klinikker skal både hjælpe patienter og lette presset på økonomien.


Klinikchef Claus Munk Jensen, Ortopædkirurgisk Klinik, der her ses med overlæge Gert Rahbek Andersen, har taget hul på det nye arbejde med at gennemgå patienter. 

Er det de rigtige patienter, vi som højtspecialiseret hospitalet ser?  Kunne vi erstatte et almindeligt ambulatoriebesøg med en telefonkonsultation? Eller kunne praksis følge op i stedet for os?

De spørgsmål er der ekstra fokus på frem til sommerferien. Alle klinikker skal nemlig gennemføre en gennemgang af ambulante patienter med hjælp fra en anden klinik for at vurdere, om alle patienter får de rette tilbud. Gennemgangen kaldes patientinventering og er en del af et flerårigt effektiviseringsprojekt, som Rigshospitalets direktion, centerledelser og klinikledelser sammen har sat i gang. Projektet har derudover blandt andet fokus på at sikre, at klinikkerne får "blodprøvesvar til tiden".  

Ortopædkirurgisk Klinik har været med til at teste metoden:
- Blandt de 17 patienter, vi fulgte op på, var der tre, som kunne have været håndteret anderledes. Det var blandt andet et barn med et syv måneder gammelt knoglebrud, som havde genoptaget trampolinspring, fortæller klinikchef Claus Munk Jensen. Han gennemgik patienterne i et kontrolambulatorium sammen med centerdirektør Jannick Brennum fra Neurocentret. Patienterne blev opdelt efter, om besøget vurderes som fagligt velgrundet, eller om det kunne håndteres på anden måde eller måske helt uden kontakt.

- I nogle tilfælde kan man have en telefonkonsultation, som sparer patienten for transporttid. Det kan også være værdifuldt at give patienter mulighed for at kontakte os, hvis de har behov, i stedet for at give en fast tid. Undersøgelser viser, at det giver færre besøg, uden at det går ud over patientens forløb, siger Claus Munk Jensen.

Ny aktivitetsmodel hjælper

Indtil for nylig var det ikke økonomisk attraktivt for klinikkerne at skære ned på antallet af ambulante besøg, fordi det sænkede aktiviteten og kunne føre til, at klinikkens budget blev beskåret. Det er ændret med en ny landsdækkende økonomimodel, Værdibaseret Styring, der fokuserer på, hvad der skaber værdi for patienterne i stedet for entydigt fokus på aktivitet.

Traditionen med at se mange patienter ambulant skyldes dog ikke kun den gamle økonomimodel, mener Claus Munck Jensen.

- Der har også været et ønske fra mange kirurger om at se deres patienter igen. Nogle synes, det er vigtigt for at være skarpe på indikationerne, så det ikke kun ser de dårlige patienter. Men her kan man arbejde med patientrapporterede oplysninger, hvor for eksempel sygeplejersker følger op efter et år, frem for rutinemæssige lægekontroller. Vi oplever også, at det kan være svært for især de yngre læger at afslutte en patient – det kræver mod, mens det er let at bede patienten komme igen efter tre måneder. Det bliver let til en form for defensiv medicin, hvor lægen beskytter sig selv og ikke patienten, siger Claus Munk Jensen.
Han vurderer, at alle specialer kan have gavn af øget fokus på, om de ser de rette patienter.

Hjælp ved besparelser

Direktionen og arbejdsgruppen bag projektet forventer, at patientgennemgangen fører til, at antallet af ambulatoriebesøg mange steder kan reduceres med 10-20 %.
Nogle klinikker vil også bruge metoden til at gennemgå indlagte patienter. Oversygeplejerske Tine Lundbak fra Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme vurderer, at der stadig er forbedringsmuligheder:
- Vi skal fortsætte med at se på, om der er patienter indlagt, som burde være et andet sted.  Men vi skal også se, om de indlagte patienter behøver være indlagt om natten. Vi ved, at nogle patienter oplever det som et kæmpe kvalitetsløft, at de får lov at komme hjem og sove, hvor der er færre forstyrrelser, siger Tine Lundbak. Redaktør