Ny professor på Rigshospitalet skal forske i interprofessionel læring

​Overlæge Jette Led Sørensen er 1. juni 2019 udnævnt professor på Rigshospitalet med særligt fokus på interprofessionel læring.

Vent...

Professoratet er tilknyttet BørneRiget og Juliane Marie Centret samt Københavns Universitet.


BørneRiget og Juliane Marie Centret (JMC) har en ambition om at optimere sammenhængen mellem patientbehandling, forskning og uddannelse. Den nye professor i interprofessionel læring, Jette Led Sørensen, skal på flere måder understøtte denne ambition.


Jette Led Sørensen

BlackBox: interprofessionel læring på operationsstuen

En af de store ambitioner for professoratet er at implementere og forske i operationsstuens BlackBox, der er et forsknings- og udviklingskoncept inspireret af luftfartens BlackBox. Projektet gennemføres i samarbejde med International Centre for Surgical Safety, Toronto med det formål at gøre kirurgi mere transparent og mere sikkert. Operationsstuens BlackBox indsamler store mængder data (audio, video oa), der kan facilitere udforskningen af hændelser på operationsstuen. Rigshospitalet bliver det første sted i Danmark og Norden, der installerer, afprøver og forsker i BlackBox konceptet på en operationsstue. Gennem professoratet og sammen med ph.d. og postdoc Jeanett Strandbygaard er målet i første omgang, at BlackBox bliver installeret på en gynækologisk operationsstue i Juliane Marie Centret. Perspektivet er alle operationsstuerne i BørneRiget. 

- Der er tale om et ’big data’ projekt og en ny måde at samstille data på og få viden om, hvad der foregår på en operationsstue. Det vil give helt nye muligheder for at arbejde med patientsikkerhed og interprofessionel læring på operationsstuen, forklarer Jette Led Sørensen. 

Mere leg – mindre medicin

I forhold til den konkrete patientbehandling bliver et af Jette Led Sørensens fokusområder at forske i sammenhængen mellem leg, aktivitet og behandling. Jette Led Sørensen forklarer: 

- Integreret leg er et af BørneRigets fem designprincipper, som jeg skal se nærmere på. Leg og aktivitet er allerede inddraget af meget af det personale, der arbejder med børn og unge. Men vi ved kun lidt om, hvad effekt leg og aktivitet har. Et af de centrale forskningsspørgsmål er, om en systematisk tilgang til, hvordan vi uddanner personalet i at integrere leg og aktivitet, kan betyde, at vi bruger fx mindre beroligende medicin og mindre fuld bedøvelse, når børn og unge skal behandles og undersøges. Måske kan det afkorte indlæggelsestider, og vi kan få mere tilfredse patienter og familier, forklarer Jette Led Sørensen. BørneRigets projektteam afholdt for nyligt en international workshop, hvor vi kom frem til, at et fremtidens paradigmer på hospitalet er; ’More Play – Less Medicine’. Der er brug for forskning og uddannelse, der kan hjælpe os i den retning, og det ser jeg meget frem til at bidrage til.

Integration af patientbehandling, forskning og uddannelse

Et tredje mål for professoratet er at udvikle nye strategier for integration af patientbehandling, forskning og uddannelse i praksis til gavn for både patienter, pårørende og personale fx i forbindelse med nybyggerier som BørneRiget. Og der er virkelig brug for en forskningsbaseret tilgang til feltet, forklarer Jette Led Sørensen - både på det nære og det strategiske plan: 

-  Der er et paradoks i, hvor meget der investeres i nyt hospitalsbyggeri, sammenholdt med, hvad der bruges af tid og ressourcer på, at personalet kan fungere i et nybyggeri. Der er kun få forskningsbaserede systematiske studier, der sætter fokus på, hvad der skal til for at være forberedt på nye arbejdsgange og muligheder i et nyt byggeri. Jeg tror på, at en forskningsbaseret interprofessionel tilgang til at se på nye arbejdsgange vil kunne gavne. Jeg vil arbejde med at integrere in situ simulation, hvor medarbejdere tværfagligt simulerer arbejdet på det nye arbejdssted. Eller microsimulation, hvor man simulerer på bordmodeller. Muligheder med at bruge virtual reality til at lære nyt byggeri at kende er også oplagt at gøre til genstand for forskning, så vi får øget viden om, hvad der virker og hvorfor. Der mangler forskning både nationalt og internationalt heri, forklarer Jette Led Sørensen. 

Projekter omkring Interprofessionel læring og forskning

Jette Led Sørensen kommer fra en stilling som uddannelsesansvarlig overlæge i Juliane Marie Centret. Hun har mangeårig klinisk erfaring som læge i gynækologi og obstetrik og andre specialer. Hun har de sidste 15 år været aktiv i arbejdet med medicinsk uddannelse i både nationale og internationale sammenhænge. Bl.a. med fokus på interprofessionel læring og forskning i uddannelse inden for simulationsbaserede tværfaglige obstetrisk-anæstesiologiske akutte hændelser, kirurgisk træning med virtual reality i laparoskopisk kirurgi, udvikling og testning af tværfaglige undervisningsprogrammer, udvikling af målbeskrivelser og metoder til at teste viden og praktiske færdigheder. Den forskning, Jette Led Sørensen har iværksat om at anvende simulation i kirurgisk laparoskopisk oplæring, har haft translationel betydning og er nu implementeret lokalt og regionalt og indgår i national målbeskrivelse. Den har ligeledes givet international inspiration.  

Nogle af de projekter, som Jette Led Sørensen skal arbejde videre med i professoratet omfatter bl.a.: 

 • Udvikling af et tværfagligt uddannelsesprogram, hvis overordnede formål er at optimere tværfaglig behandling, pleje og rehabilitering af børn og unge med kræft. Projektet udføres af ph.d.-studerende, sygeplejerske, cand.scient. soc. Martha Krogh Toppenzer under vejledning af bl.a. Jette Led Sørensen. 

 • Kritisk syge gravide og fødendes perspektiver efter komplicerede graviditets- og fødselsforløb. Projektet udføres i samarbejde med postdoc, antropolog Laura Emdal Navne, cand.scient.san. jordemoder Stinne Høgh og overlæge, ph.d. Marianne Johansen. 

 • Udarbejdelse af en model til at beskrive, hvordan jordemødre og lægers kompetencer til håndtering af kritiske obstetriske hændelser kan opnås og vedligeholdes gennem klinisk arbejde og  med en vurdering af behovet for andre uddannelsesinitiativer. Projektet sammenstiller epidemiologiske data for en række obstetriske outcome med data om antal sundhedsfaglige som jordemoderstuderende, uddannelsessøgende læger, jordemødre og speciallæger, der skal oplæres.  

 • Forbedret forebyggelse og behandling af børn med infektioner. Jette Led Sørensen er key member i CAG (Clinical Academic Groups) CHILD (Host Infections Laboratory research Drugs) –  CAG CHILD vil forbedre forebyggelse og behandling for det store antal børn der hvert år rammes af infektioner.

Fakta om Jette Led Sørensen

 • Alder: 62 år
 • Uddannet læge i 1984, speciallæge i gynækologi og obstetrik (1998), 
 • Master in Medical Education Degree (MMEd) fra Centre for Medical Education, University of Dundee, Scotland (2006) Ph.d. fra Department of Educational Development and Research, Maastricht University, Holland (2016).
 • Postgraduat klinisk lektor med ansvaret for speciallægeuddannelsen i gynækologi-obstetrik i ØstDanmark.
 • Studieleder for den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelsen (Cand. Scient. San.) ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 
 • Vejleder for 5 afsluttede ph.d.-projekter indenfor det sundhedsfaglige uddannelsesområde, og er aktuelt vejleder el. medvejleder på tre ph.d.-forløb og på to postdoc forløb.
 • Redaktør og forfatter for lærebogen ”Ars Pariendi - Håndgreb og akut behandling ved fødsler”. En lærebog skrevet af mange fødselslæger og jordemødre, der bruges af både jordemoderstuderende, jordemødre, gynækologisk obstetriske uddannelseslæger og speciallæger. 

Priser 

Jette Led Sørensen har bl.a. fået følgende priser og udnævnelser:

 • Codan/SEB Pensions Uddannelsespris for enestående indsats og forskning på uddannelsesområdet (2010). 
 • FYGOs pris som bedste uddannelsesansvarlig på Gynækologiske-obstetriske afdelinger i Danmark i 2006
 • Pris som bedste underviser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU (2004)
 • ’Det gyldne stetoskop’ som bedste underviser af de medicinstuderende (2001)
 • Brandstrup-legatet af Dansk Jordemoder Forening og DSOG for indsats med at udvikle metoder til obstetrisk færdighedstræning (2001).

Publikationer 


Læs mere på
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor