Forsker vil skabe et atlas for leverens funktion efter et måltid

​Hvordan fungerer den menneskelige lever under et måltid? Det har forsker og læge Nicolai J. Wewer fået knap 10 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at undersøge.

Læge Nicolai J. Wewer Albrechtsen

Med en stor bevilling på på knap 10 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden vil forsker og læge Nicolai J. Wewer Albrechtsen forsøge at skabe det første atlas for, hvad der sker i leveren efter et måltid. Han er tilknyttet Klinisk Biokemisk Afdeling på Rigshospitalet og Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research ved Københavns Universitet. Hans projekt handler om at forstå, hvordan den menneskelige lever fungerer, når man spiser, og hvilke biokemiske systemer i leveren som er forandret hos patienter med fedtlever. Fedtlever skyldes oftest svær overvægt, og risikoen for udvikling af metaboliske sygdomme er forøget. Årsagerne til udvikling og progression af fedtlever er dog mindre kendte. Hver gang man spiser, aktiveres tusindvis af biokemiske processer for at hjælpe kroppen med at fordøje kulhydrater, proteiner og fedt. Leveren er derfor vigtig for den ’postprandiale’ fase efter et måltid, fordi den filtrerer og regulerer mængden og typen af næringsstoffer, som når organerne. Netop denne ’postprandiale’ fase synes at være påvirket ved fedtlever. 

Nicolai J. Wewer Albrechtsen vil i sit forskningsprojekt bruge avancerede, moderne biokemiske teknikker så som masse-spektrometri og ’machine learning’ og bygge bro til det, der sker i klinikken for leversyge patienter. Ved at sammenligne profiler for leveren hos sunde og raske mennesker med leveren hos leversyge personer vil han forsøge at opnå en bedre forståelse af, hvordan leveren fungerer. Ambitionen er - foruden at skabe et atlas for leverens funktion efter et måltid – at hjælpe med at identificere nye ’targets’ til udviklingen af lægemidler til patienter med fedtlever.
 
Projektet sker i samarbejde med lektor og overlæge Liselotte Gluud, fra Gastroenheden ved Hvidovre Hospital. Redaktør