- Det kræver øvelse at skære halsen over på folk

Der er er mulighed for både at bore i knogler, rode i tarme og skære hul i halsen på folk hos CAMES, der laver træning i verdensklasse for sundhedspersonale i Østdanmark.I begyndelsen går det helt galt: Boret fortsætter ud gennem hoften i første forsøg og i andet lægger vinklen helt skævt, og den stakkels patient kommer næppe til at gå godt igen – om nogensinde. Men i tredje forsøg lykkes det.
- Nu er den ved at være der, det ser faktisk helt fornuftigt ud, siger Amandus Gustafsson, der er ortopædkirurg og underviser hos CAMES, en forkortelse for Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation.

For der er naturligvis ikke tale om en ægte patient, men om en øvelse. Eleven, der skal bore i den virtuelle patient, står med et håndtag i hånden, der fungerer som bor og kan minutiøst følge borets gang gennem lårbensknoglen på to skærme: En med låret set set udefra, samt en scanning af selve området. 

Der skal tages højde for både vinkel og kraft – og håndtaget gør modstand, når boret rammer knoglen, og en tydelig snurren i hånden mærkes hos eleven.
- Du skal lidt højere op, nej lavere – og så skal vinklen være mere åben, formaner Amandus Gustafsson IndenRigs’ udsendte, der både skal styre pedaler på gulvet, trykke på håndtaget og følge med på skærmene.

- Hvert år får godt 8000 patienter et hofte- eller lårbensbrud i Danmark. De er typisk i 80-årsalderen og ikke i den bedste helbredstilstand i forvejen, og de skal opereres hurtigt. Her hos os kan lægerne frit øve sig uden, at det kan gå galt, siger Anne Mette Mørcke, der er sektionschef hos CAMES, der har fire afdelinger spredt rundt i hovedstadsområdet og som i dag tager i mod i Teilum-bygningen på Rigshospitalets matrikel på Blegdamsvej.

Hvert år har de mere end 10.000 kursistdage for elever fra både Region Sjælland og Region Hovedstaden, hvor sundhedspersonale bliver trænet i alt fra at lægge et drop til mere komplicerede operationer som altså at bore hul, så en støtteskrue kan sættes ind i lårbensknoglen.  

’Uddannelse i verdensklasse’

Umiddelbart så det ellers nemt ud. At bore et hul og sætte en skrue i. Men det var det ikke, og det synes ikke engang elever med en sundhedsfaglig baggrund .
- Der er mange hensyn at tage, og kursisterne bliver temmelig svedte første gang, de står her, fortæller Amandus Gustafsson, der bruger 30 procent af sin arbejdstid på CAMES og 70 procent som ortopædkirurg på Slagelse Sygehus.
En god fordeling, synes Anne Mette Mørcke.
- Vores speciallæger er typisk tilknyttet os 1-3 dage om ugen. Det er vigtigt for os, at de også er ude i den virkelige verden, hvor de bevarer deres håndelag og ser den nyeste udvikling på deres felt, siger hun.

Længere henne ad gangen kan man, alt efter hvilken dør, man åbner finde dukker, hvor man kan rode rundt i tarme, maskiner, hvor du kan øve dig på operationer for grå stær eller gummihoveder, hvor man lave en såkaldt trakeostomi – åbne et hul under struben. 
- Det kræver øvelse at skære halsen over på folk, smiler Anne Mette Mørcke, der uden blusel kalder CAMES’ tilbud for ’uddannelse i verdensklasse’.

Forsker i træning

- Vi er forskningbaserede og bruger ikke bare viden, men skaber den også. Vi har typisk 50-60 publikationer om året i simulationsbaseret læring. Vi tester om og hvordan vores undervisning virker, og hvordan vi bliver endnu bedre. Vi har fået et niveau, hvor vi godkender tests fra andre undervisningssteder, siger Anne Mette Mørcke.

Fra forskningen ved de også, at der er stor forskel på, hvor meget den enkelte skal træne.
- Nogle skal træne en manøvre i to timer, før de ikke kan lære mere, andre skal måske bruge 6-8 timer på det samme. Det kan vi se ret hurtigt, og dermed spilder hverken vi eller kursisterne tiden, siger Anne Mette Mørcke, der med egne ord tilbyder undervisning i ’alt, hvad der har med sundhedssektoren at gøre’.

Som elev hos CAMES kan læger, jordemødre, sygeplejersker, studerende med flere altså både stå overfor en mannequin, en maskine, men også et levende menneske. 

- Vi har elever, der skal lære at lægge et drop, og det gør de så på hinanden. Vi bruger både rollespil, dukker og virtuel reality, fordi det samlet set er det, der giver de bedste resultater, siger Anne Mette Mørcke.

Øvelse GØR mester

CAMES’ forskning viser også, at den gamle kliché om, at ’øvelse gør mester’ er sand.

- Der er ingen tvivl om, at man bliver bedre af simulatortræning. Du gør masser af det lavpraktiske til rutine, hvordan virker maskinen, hvilke procedurer skal gennemgås. Dermed kan du bedre bruge kræfterne på det vigtige. Du kan sammenligne det med at køre bil, siger Anne Mette Mørcke.
- Jo bedre du er til at blinke, bruge koblingen og skifte gear og dreje på rattet, des bedre kan du koncentrere dig om trafikken.
Også selv om det er noget helt andet at stå over for et levende menneske af bogstavelig talt kød og blod – med smerter og tidspres.

- Ekspert bliver du kun af klinisk arbejde, men vi kan flytte folk et godt stykke op ad læringskurven. De får et langt bedre udgangspunkt ved at komme her, siger Anne Mette Mørcke.

CAMES tilbyder kurser i alt fra genoplivning til psykologisk tryghed til sundhedspersonale i hele Østdanmark.
www.regionh.dk/cames kan du se de mange kurser, og hvordan du kommer på dem.


Redaktør