Nyt center bliver et internationalt fyrtårn inden for behandling af høre- og balancetab

En donation på 40 mio. kr. fra William Demant Fonden baner vejen for, at Region Hovedstaden kan samle al specialiseret behandling af høre- og balancetab i et nyt Center for Hørelse og Balance på Rigshospitalet.

Det nye center skal indrettes i den del af Nordfløjen som er under opførelse

Til glæde for patienter med dårlig hørelse og svimmelhed samler Region Hovedstaden til sommer næste år al specialiseret behandling i et nyt Center for Hørelse og Balance på Rigshospitalet. Det har regionsrådet i Region Hovedstaden besluttet, efter at William Demant Fonden har doneret 40 mio. kr. til det nye center.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) ser frem til, at regionen kan samle de dygtigste fagfolk på området og tilbyde patienterne den fremmeste behandling.

”Med det nye center får vi en fantastisk mulighed for at gøre noget for de mange mennesker, som enten har et alvorligt høretab eller voldsom generende svimmelhedssygdom. Vi kan hjælpe dem til en normal hverdag og spare dem for rigtigt mange gener og besvær,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

Unik mulighed

Donationen fra William Demant Fonden giver en unik mulighed for at kombinere daglig behandling med et intensiveret forskningssamarbejde imellem den kliniske og den medikoteknologiske verden. I samarbejdet deltager også Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Med et totalbudget på omkring 130 mio. kr. bliver det muligt for Center for Hørelse og Balance at skabe forbedrede patientforløb og foretage forskning på højt internationalt niveau.

For øjeblikket varetages den højtspecialiserede audiologiske behandling i lokaler i Gentofte (børn og voksne med cochlear implant-behov), mens klassisk høreapparatbehandling foregår på Bispebjerg Hospital. Patienter med komplicerede audiologiske forløb kan nu se frem til muligheden for en samlet kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling i det nye center, samtidig med at de kan få glæde af dansk læge- og ingeniørkunst inden for medikoteknisk forskning. Det fremhæver Mads Klokker, som er klinikchef i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik ved Rigshospitalet.

”Vi er meget glade for, at vi til stor gavn for patienterne kan samle alle patientforløb i nye, moderne rammer. Centret bliver internationalt set et fyrtårn, og vi har store ambitioner. Det er unikt at vi inden for høre- og balanceområdet får muligheden for at bidrage til vores egen ’medico-technical valley’ med verdensklasseforskning. Vi skal som et lille land gøre brug af de områder, hvor vi er virkelig kompetente til glæde for vores patienter og det danske samfund” siger Mads Klokker.

Han forklarer, at samarbejdet imellem Københavns Universitet, DTU, industri, patientorganisationer og Region Hovedstaden har til formål at udvikle nye teknologier til behandling af høretab og balanceproblemer.

Styrket forskning

Ud af de 40 mio. kr. fra William Demant Fonden er 10 mio. kr. øremærket til forskning, mens de sidste 30 mio. kr. går til byggeri.

Den store fondsdonation til forskning giver mulighed for en lang række forskningsprojekter ved både post.doc. og ph.d.-studerende. Ifølge Mads Klokker gælder det fx forskning i anvendelsen af cochlear implant, herunder blandt andet tilpasning til det danske sprog, samtidig elektrisk og akustisk hørelse hos ensidig hørende og neuro-monitorering i forbindelse med cochlear implantationen. Andre vigtige forskningsområder er simulations- og navigations-ørekirurgi med henblik på mulig fremtidig robotkirurgi, høretilpasningsstrategier for patienter med høreapparater og diagnose- og behandlingsstrategier i forbindelse med behandling af svimmelhed.

William Demant Fonden vil fremme innovation og samarbejde

William Demant Fonden har siden dens oprettelse i 1957 af William Demant haft til formål at støtte velgørende projekter samt sikre erhvervsaktiviteterne i Demant-gruppen. Gruppen er verdensførende inden for høresundhed og tæller blandt andet virksomhederne Oticon, Interacoustics og Oticon Medical.

Formand for William Demant Fonden Lars Nørby Johansen er stolt over at kunne bidrage til Center for Hørelse og Balance, der udgør et strategisk og enestående projekt på høresundhedsområdet.

”Med dette center kan vi virkelig sætte skub i forskning og innovation på høreområdet og styrke samarbejdet mellem eksperter i den offentlige og private sektor. En af vores hovedopgaver i William Demant Fonden er netop at bidrage til samfundet, herunder at støtte forskning og udvikling indenfor audiologi. Vi er derfor meget stolte over at kunne sætte gang i dette projekt med en betydelig investering, og dermed understøtte vores formål om at lette livet for mennesker med høretab,” siger Lars Nørby Johansen.

I de seneste ti år har William Demant Fonden uddelt mere end 700 millioner kroner til en række forskellige formål indenfor forskning og udbredelse af viden på audiologiområdet, unges uddannelse, sociale projekter for udsatte grupper og initiativer til fremme af kunst og kultur.

Byggeriet er i gang

Center for Hørelse og Balance skal indrettes i 2.200 kvm store lokaler i Nordfløj 2, som er sidste etape af det nye hospitalsbyggeri på Rigshospitalet. I projekteringen af byggeriet valgte Region Hovedstaden tidligt at investere i opførelsen af to ekstra etagers råhus i Nordfløj 2. Det er disse to etager, som med fondsbevillingen blandt andet kan udnyttes til et forbedret behandlingstilbud til patienter med høretab eller balanceproblemer. Placeringen af centeret er i umiddelbar forlængelse af Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, som et halvt år forinden er flyttet ind i Nordfløj 1. Forventningen er, at det nye center kan åbne i sommeren 2020.

Kontaktinfo

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S):

Via pressevagten

Tlf. 7020 9588

presse@regionh.dk

Mads Klokker

Klinikchef, Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik ved Rigshospitalet

Tlf. 3545 8785

mads.klokker@regionh.dk

Trine Kromann-Mikkelsen

Vice President, Corporate Communication & Relations, William Demant Fonden

Tlf. 3917 7300

trkr@demant.com

Om Region Hovedstaden

Region Hovedstaden 
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

38 66 50 00
Redaktør