Nye parkeringsregler på Rigshospitalet Glostrup

På Rigshospitalet Glostrup er der sat nye p-skilte op og striberne i parkeringsbåsene er frisket op med ny maling. De nye parkeringsregler træder i kraft 5. juni.
Vent...
I fremtiden skal det være nemmere at finde en parkeringsplads som patient og pårørende, når man besøger Rigshospitalet - Glostrup. Det skal bedre skiltning og zoneinddeling, være med til at sikre. 

Ikke mindst skal de ledige pladser prioriteres til akutte og ambulante patienter og pårørende.

Akutte og ambulante patienter samt pårørende, som kører dem til hospitalet, får derfor førsteret til parkeringspladser nærmest indgangene. Med forbedringerne på P-området vil vi nedbringe den tid, som patienterne bruger på at lede efter parkering, så de kan komme videre til deres egentlige ærinde. 

Forbedring af parkeringsforhold for vores patienter er i tråd med vores ønske om, at patienter skal føle sig ventet og velkommen, overalt hvor de kommer på regionens matrikler.

Hvad betyder det for dig?

Der opsættes nye skilte med regler for parkering. De nye skilte giver visuel genkendelighed af parkeringszonerne:

  • Lilla stribe: Personaleparkering uden tidsbegrænsning. Det gælder zonerne i P-huset og området for enden af Kindebjergvej ved vandtårnet.
  • Blå stribe: Tidsbegrænset parkeringszone, som er forbeholdt patienter, pårørende og andre med korte ærinder på hospitalet. Tidsbegrænsningen ændres fra de nuværende 4 timer til 3 timer.
  • Grøn stribe: Parkering uden tidsbegrænsning, findes langs Kindebjergvej.
  • Sort skilte uden farve er specielt reserveret til f.eks. Handikap, Shuttlebus, Sygetransport mv.

Se oversigtskort over Rigshospitalet Glostrup  

Parkeringsregler i zonerne

For parkering i zonerne gælder følgende regler:
  • Der må ikke parkeres på brand- eller kørevej
  • Der må ikke parkeres på handicappladser uden gyldigt handicapkort 
  • Der må ikke parkeres på pladser reserveret til ambulancer og sygetransporter
  • Der må ikke parkeres udenfor båsene  

Kontrolafgift

Hvis du ikke overholder parkeringsreglerne, kan du risikere at modtage en kontrolafgift. Prisen for ikke at følge reglerne er 650 kr. ved ”normale” overtrædelser og 1.300 kr. ved parkering på en handicapplads uden gyldigt handicapkort.

Spørgsmål og kontakt

Har du spørgsmål kan du kontakte parkeringsadministrationen i Center for Ejendomme på e-mail:

Eksempler på de nye parkeringsskilte (klik for større billede):


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor