Nu skal de fødendes oplevelser af ambulant fødsel undersøges

Rigshospitalet igangsætter nu en undersøgelse, der skal afdække, hvordan førstegangsfødende oplever den ambulante fødsel og de første dage herefter.
Vent...

Rigshospitalet ændrede i december 2018 barselstilbuddet, så alle førstegangsfødende, der føder et raskt barn og har en ukompliceret fødsel, nu tager hjem efter ca. seks timer på fødegangen, evt. med overnatning, afhængigt af fødselstidspunktet.   

I stedet for at være indlagt på hospitalet flere dage efter fødslen får de raske nybagte mødre og fædre et besøg i eget hjem af en jordemoder dagen efter fødslen. På andendagen har de nybagte forældre en telefonsamtale med en jordemoder, som spørger til trivsel, amning etc. og på tredjedagen kommer de ind i Efterfødselsklinikken til samtale og undersøgelse af barnet. Derudover har forældrene adgang til telefonisk rådgivning fra en jordemoder eller sygeplejerske fra barselsafdelingen de første 7 dage efter fødslen, hvorefter sundhedsplejersken og egen læge overtager omsorgen for den nye familie. 

Personalet på Efterfødselsklinikken oplever, at langt de fleste nybagte mødre og fædre er glade for hjemmebesøget og trygge ved at komme hurtigt hjem efter fødslen, fortæller leder af efterfødselsklinikken Hlin Mogensdottir. Men det skal nu undersøges nærmere. Derfor inviterer Obstetrisk Klinik nu alle førstegangsfødende, der har født ambulant, til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse. 

Formålet er at undersøge, hvordan kvinderne oplever det ambulante tilbud, herunder deres oplevelse af tryghed, støtte og vejledning  efter fødslen. Målet er også at belyse, hvor mange kvinder, der ammer fire måneder efter fødslen.

Centerdirektør Merete Lange fra Juliane Marie Centret på Rigshospitalet glæder sig til at se resultatet af undersøgelsen. 

- Vi håber, at vi med undersøgelsen kan blive endnu bedre til at imødekomme kvindernes ønsker og behov for støtte og hjælp derhjemme efter en fødsel, forklarer hun.

- Vi ønsker at give familierne den bedste start på et nyt liv. Den ambulante fødsel er et led i at prioritere ressourcerne på hospitalet til mest mulig gavn for patienterne, og at få sundhedstilbud og behandling så tæt på borgerne som muligt med færrest mulige indlæggelser. Det virker i det lys ikke hensigtsmæssigt med en garanti for et barselsophold på to nætter for alle, som det er blevet drøftet i valgkampen. Lad os sammen fokusere på at skabe mere værdi for patienterne gennem nærhed i sundhed og mere fokus på den nære opfølgning frem for flere indlæggelser af raske, understreger Merete Lange. 

Hun håber, at undersøgelsen kan være med til at sætte fokus på, hvordan den nære opfølgning af ambulant fødende evt. skal optimeres, og sætte fokus på, hvor den fungerer rigtig godt allerede. 

Undersøgelsen er elektronisk, og kvinderne udfylder skemaet 16-20 uger efter fødslen.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor