Rammer på vej for rømmede lokaler

​Når Nordfløjen åbner, bliver mange afsnit i Centralkomplekset på Blegdamsvej ledige. Ny plan skal styre brugen af de ekstra kvadratmeter.Når 11 klinikker flytter ind i Nordfløjen, efterlader de en fjerdedel af pladsen i Centralkomplekset. Der er ikke afsat midler til hverken renovering eller drift af den ledige plads, men en ny plan skal nu se på, om det vil være hensigtsmæssigt, at de tilbageværende klinikker får mulighed for at tage nogle af de tomme lokaler i brug. 

- Mange klinikker oplever et stort pres, når det gælder pladsforhold. Derfor har vi besluttet at give mulighed for, at noget af pladsen kan bruges i en overgangsperiode, indtil vi har en langsigtede plan for Central- og Sydkomplekset på plads og forhåbentlig får mulighed for en egentlig renovering af de to bygninger, siger hospitalsdirektør Per Christiansen. 

Den såkaldte interimsplan skal udarbejdes i løbet af sommeren og efteråret, så den er klar og godkendt inden flytningen til Nordfløjen. Alle involverede centre og klinikker vil blive indbudt til møder i den forbindelse.

Egenfinansiering et krav

Direktionen har besluttet, at den midlertidige plan skal tage udgangspunkt i den helhedsplan for centralkomplekset, der blev udarbejdet sidste år, samt fire overordnede principper: 
  1. De fraflyttede lokaler skal kun tages i brug, hvis der er et uomgængeligt behov. Det skal hver klinik redegøre for, hvis de ønsker at bruge noget af den ledige plads. 
  2. Hvis der ønskes rokader, skal de enten være udgiftsneutrale eller finansieres af det eller de involverede centre selv. 
  3. Både rokader og ibrugtagning af ledige lokaler skal være midlertidig, så fordelingen af plads let kan ændres igen – man må ikke foretage varige ændringer i bygningerne.
  4. Alle beslutninger vedrørende de ledige lokaler skal træffes af Direktionen.

Overdragelse tager tid

Indflytningen i Nordfløjen sker den 26. januar 2020. Men man skal ikke forvente, at de gamle lokaler straks er klar til nye beboere: Der kommer til at være en overgangsperiode på op til seks måneder, hvor Nordfløjsprojektet og de fraflyttede klinikker stadig råder over de gamle lokaler. Det er nødvendigt for at tømme lagre og rydde op i de møbler, bøger med mere, som ikke skal tages med til Nordfløjen. 


Visions- og masterplan på vej

Hvilke opgaver skal Rigshospitalet løse i 2050? Det spørgsmål er afsæt for en samlet visions- og masterplan, som kan sikre, at Rigshospitalets samlede bygningsmasse renoveres og moderniseres, således at hospitalet også i fremtiden kan varetage sine særlige regionale og nationale opgaver som hele Danmarks højstspecialiserede hospital. 
Redaktør