Hæmatologer indfører godkendelseskrav for medicinforbrug

​Dyre behandlinger uden klar evidens skal godkendes på intern medicinkonference i Klinik for Blodsygdomme. Målet er at undgå overbehandling og bremse stigningen i medicinudgifter.
422 mio.kr. lød bonen på, da klinikchef Lars Kjeldsen sidste år gjorde medicinregningen op for Klinik for Blodsygdomme. Udgifterne er steget hvert år. 
- Der har været en fantastisk udvikling i medicin indenfor specialet de sidste 20 år, så vi har fået langt flere behandlingsmuligheder. Men de muligheder betyder også, at vi kan komme til at bruge 1-200.000 kr. til én patient på livsforlængende behandling, selv om der ikke er evidens for, at medicinen har en effekt så sent i et forløb, fortæller Lars Kjeldsen. 

1.marts indførte klinikken en ny ugentlig medicinkonference, hvor al brug af en stribe nøje definerede behandlinger skal drøftes, inden de kan gives til patienterne. På konferencen deltager klinikkens lægelige ledelse og tre faglige eksperter og lytter til forslag om konkret brug af medicin fra de øvrige læger. 

Læger skal motivere medicinvalg

Som udgangspunkt skal medicinkonferencen tage stilling til alle behandlingsforslag, der ikke er omfattet af en vejledning fra Medicinrådet, ligesom en række særligt dyre behandlinger skal drøftes. Ved hvert forslag skal emner som evidens, pris, forventet effekt og bivirkninger drøftes, og der skal være en plan for at evaluere, om medicinen virker og hvornår behandlingen skal stoppes hvis der ikke er effekt af medicinen.   

- Målet er at reducere brugen af dyre præparater, når de bruges uhensigtsmæssigt. Vi vil alle gerne hjælpe vores patienter, og det kan være fristende at forsøge med endnu et behandlingstilbud, men vi skal forhindre unødvendig behandling, som reelt ikke gavner patienten, siger Lars Kjeldsen. 

I løbet af de første måneder har medicinkonferencen afvist ni indstillinger om særligt dyr medicin. Der er endnu ikke tal for, om ordningen har påvirket medicinudgifterne. 

- Succeskriteriet er selvfølgelig stadig, at vores behandling virker bedst muligt. Men jeg forventer, at der bliver en vis opbremsning, og at vi med et tættere fælles fokus på brugen af medicin undgår at overbehandle vores patienter, understreger Lars Kjeldsen.  


Sådan godkendes dyr medicin nu i Klinik for Blodsygdomme

  1. En ugentlig medicinkonference skal godkende al særlig dyr samt ikke-godkendt brug af medicin, blodpræparater og svampemedicin

  2. Hvert ønske om brug af disse typer medicin skal beskrives i et notat i journalen

  3. Kontaktlægen, som har behandlingsønsket, præsenterer sagen mundtligt på og gennemgår blandt andet evidens, pris og evalueringsplan

  4. Konklusionen fra medicinkonferencen skrives i journalen
Redaktør