Forsinkelser i ny Sterilcentral

​De indbyrdes afhængigheder mellem indflytning i Nordfløjen og implementering af den nye Sterilcentral har givet anledning til mange spørgsmål. Nu slår hospitalsdirektør Per Christiansen fast: Flytteprojektet for Nordfløjen holder planen.
Sterilcentralen når ikke at blive klar inden for den oprindelige tidsplan. Derfor har der været forskellige scenarier på tale, som blandt andet har involveret at udsætte indflytningen i Nordfløjen. Men det kommer ikke til at ske, fortæller Per Christiansen:

- Sterilcentralprojektet og Nordfløj-projektet er hver for sig store, komplekse projekter, og der er mange gensidige afhængigheder, som vi håndterer. Justeringer i det ene projekt får omfattende konsekvenser for det andet. Det ligger derfor fast, at forsinkelser i det ene projekt ikke må forsinke det andet og visa versa – det giver alt for megen usikkerhed. Sagt med andre ord, så kan Sterilcentralen ikke forsinke Nordfløjen, hvor vi fastholder planen med indflytning den 26. januar 2020. Der er brug for, at alle arbejder målrettet og loyalt for at holde fremdrift i planerne for implementering, ibrugtagning og indflytning, siger Per Christiansen. 

Det centrale omdrejningspunkt for beslutningen har været patientsikkerhed. Derudover er der sket en samlet afvejning af fordele og ulemper for klinikker, Flytteprojektet og Sterilcentralprojektet samt ulemper og økonomi.

- Selvom vi har håndteret alle de risici, vi ser lige nu, så vil der kunne dukke nye udfordringer op, som vi må håndtere i fællesskab med involverede medarbejdere og ledere. Beslutningen skal ses i et større perspektiv, som også inkluderer renovering af Centralkomplekset. Det er lige præcis nu, at vi har et tids-vindue og momentum i forhold til at flytte i Nordfløjen og komme videre med at få en aftale om renovering af centralkomplekset i stand. Og det er afgørende for Rigshospitalet som helhed, siger Per Christiansen. 

Midlertidigt mellemflow

Beslutningen indebærer, at der vil være en midlertidig periode, hvor de instrumenter der skal bruges til operationer i Nordfløjen bliver steriliseret i de nuværende faciliteter i centralkomplekset. 

- Vi har stor forståelse for, at det midlertidige mellem-flow i forhold til sterilisering af instrumenter skaber bekymring, og vi vil tage hånd om at følge op på de konkrete bekymringer. Dem skal vi have løst konkret, også i forhold til personaletrivsel. Vi har tid til at rekruttere det personale, der kan bringe klinikkerne og arbejdsvilkår godt gennem perioden, siger Per Christiansen. 

Planlægningen går nu i gang for at tilrettelægge, hvordan mellemflowet konkret skal fungere for at undgå flaskehalse, så instrumenter når rettidigt frem, og aktiviteten kan holdes som forudsat. 
- Investeringer i udstyr, hjælpemidler og arbejdsmiljø vil samlet beløbe sig til mindre, end hvad det vil koste at udskyde vores indflytning i Nordfløjen.  Desuden undgår vi at have en klargjort bygning stående tom, samtidig med at de nuværende fysiske rammer er ved at sprænges af pladsmangel – det vil være svært ikke kun at forklare, men også at forstå. Og vi får fuldt udbytte af de uddannelsesforløb i nye arbejdsgange i Nordfløjen, der er tilrettelagt for personalet her til efteråret, siger Per Christiansen. 

Vil ansætte flere medarbejdere

- I lyset af, at vi har mangel på operationssygeplejersker, skal vi også arbejde videre med genbehandlingsopgaven. Vi vil gerne støtte, at der frigives tid hos operationssygeplejersker ved at ansætte andre medarbejdere til genbehandlingsopgaven. Vi vil derfor arbejde videre med at få de rigtige kompetencer til at løse opgaverne i perioden med mellemflow, og når Sterilcentralen går i drift. 
Det har været nyttigt at få alle bekymringer frem i forbindelse med arbejdet med de udfordringer, de forskellige scenarier giver. Nu kan vi adressere dem en for en og få dem håndteret og finde svar på udfordringerne, hvad enten de drejer sig om vogne, bakker, autoklaver eller personale, siger Per Christiansen.
Redaktør