”Det er ikke bare ’et lille stik’ – og det bliver værre og værre for hver gang”

​Børnesmertesymposiet understregede med al tydelighed, hvor vigtigt det er fortsat at arbejde målrettet med at undgå fastholdelse af børn og unge under smertefulde og angstfremkaldende procedurer. Set fra både patienters og eksperternes synspunkt.
Vent...

Onsdag den 15. maj afholdt Videnscenter for Børnesmerter et Børnesmertesymposium. 230 sundhedsfaglige, patienter og eksperter deltog og gennem oplæg fra både forældre til syge børn og eksperter blev det tydeligt, at særligt tre ting er essentielle i tilgangen til børn, når man skal udføre en potentielt angstfremkaldende og smertefuld procedure:

 1. Forældre er den bedste medicin mod børns smerter
 2. Der findes ikke ’små procedurer’ og ’det er ikke bare ’et lille stik’ 
 3. Der skal skabes en tillidsfuld relation til barn og forældre

Forældre er den bedste medicin

En af oplægsholderne på dagen var Vera Tomassen, der fortalte, hvordan hun som forældre til et sygt barn, havde oplevet sundhedsvæsnet. Veras historie gav et unik indblik i de talrige kontakter og udfordringer familier står overfor, når man lever med et kronisk sygt barn.  Især Veras fortælling om hendes datters mange fastholdelser i forbindelse med procedurer på hospitalet og den herudaf udløste angst, berørte alle dybt. 

Veras vigtigste pointer var ”lyt til forældrene, de er eksperter på deres eget barn” og ”hav en plan der er tilpasset dit barn”. Vera understregede, at det ikke kun er de sundhedsfaglige, der skal lytte til barnet, forældrene skal også selv byde ind med råd og viden om netop deres barn og barnets typiske reaktionsmåder og -mønstre. Så man sammen kan lave en plan for netop det enkelte barn. 

Der findes ikke ’små procedurer’ og ’det er ikke bare ’et lille stik’ 

En af de eksperter, der deltog på symposiet, var pædiater Piet Leroy fra universitetshospitalet i Maastricht. Han pointerede, at der er ingen ”små producerer”, og det er ikke bare ”et lille stik” i børnenes optik. Angsten og smerten tiltager for hver traumatisk oplevelse, så det gælder i den grad om at mindske traumet så meget som muligt fra starten af og hver gang, pointerede han. 

Piets egen tilgang til smertebehandling ved procedurer, er at bruge de fem P’er, der til sammen udgør det koncept, han kalder ’Patient Centered Comfort Care’ 

 • Prevention; Den letteste måde at undgå smerten er at undgå proceduren. Er blodprøven nødvendig? Kan den vente? 
 • Pain-directed strategies; Brug altid lokalbedøvende creme ved stikprocedurer.
 • Psychological strategies; Skab kontakt til barnet, væk barnets nysgerrighed, involver barnet og herved reducer angst og skab tillid.  Hvad har barnet og familien af erfaringer, der kan bruges? 
 • Process-directes strategies; Skab det rette miljø til proceduren.
 • Procedural sedation; Er der behov for sedation og i givet fald, hvilken form for sedation. Lattergas? Midazolam? Generel anæstesi?

Piet Leroy og Vera Tomassen

Initiativer i Videnscenter for Børnesmerter

Videnscenter for Børnesmerter afsluttede symposiet med en gennemgang af det arbejde, der er i gang og under opstart i centret

 • Videnscenter for Børnesmerter arbejder fortsat med udbredelse af ’De 4 obligatoriske’ som flere og flere sundhedsfaglige, der arbejder med børn i Danmark, kender til.
 • Videnscenter for Børnesmerter er i gang med nye initiativer for at sætte fokus på vigtigheden af forældresamarbejdet omkring svære procedurer.
 • Videnscentret arbejder videre med Virtual Reality som distraktionsmetode. Metoden er blevet undersøgt videnskabeligt, og studiet vil blive publiceret i løbet af juni 2019. 
 • Videnscenter for Børnesmerter er ved at opstarte et projekt om kulturen i afdelinger sammen med Herlev hospital.
 • Videnscenter for Børnesmerter har udarbejdet national retningslinje for akutte smerter og er i gang med en retningslinje for procedurerelaterede smerter.
 • Videnscenter for Børnesmerter arbejder koncentreret på at skabe et koordineret tilbud til børn og unge med langvarige smerter.

Videnscenter for Børnesmerter arbejder konstant på at gøre hospitalsophold for børn og unge uden smerter og angst. 

Auditoriet var hele dagen fuldt af et engageret og koncentreret publikum. Dagen blev afsluttet med en god plenumdiskussion om, hvor barriererne for forandring er og hvordan vi kan lave en kulturændring i vores egne afdelinger.

Præsentationer fra dagen kan findes på Videncenter for Børnesmerters hjemmeside.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor