Tegn og fortæl – hjælp til smertesnak

​​Angst for smerter og frygt for at bevægelse skader, kan være store barrierer for patienter med anden baggrund end dansk, når de skal have hjælp med vedvarende rygsmerter. Det skal en ny film ændre på.

Streg, streg, og vupti, et blankt papir viser pludselig en mørkhåret mand, som ligger på en sofa. En hånd med en tusch bevæger sig lynhurtigt – nu skabes en kvinde, der går tur med sin familie.  Tegningerne bliver tilsammen en lille film, der skal hjælpe behandlere og patienter med rygsmerter til at tale om, hvordan man kan få et aktivt liv med smerter. 


- Mange patienter med anden etnisk baggrund end dansk har en anden opfattelse af kroppen, og hvordan man kan bruge den. Mange har ingen træningserfaring, og er bange for at skade deres ryg ved at være fysisk aktive, fortæller Ida Bach Pedersen, fysioterapeut og forskningsassistent i Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, der står bag den nye film.


Ida Bach Pedersen og hendes kollegaer vil bruge den nye film til at få en bedre dialog med patienter med rygsmerter.

Filmens hovedbudskaber er, at smerterne ikke farlige, at bevægelse er godt og at behandlerne kan hjælpe.

Svært at skabe bro fra passiv til aktiv rolle


Smerterne påvirker både patienternes identitet og rolle i familien. De kan mindre, de deltager mindre i fællesskabet og de negative følelser forstærker smerterne. Samtidig har mange patienter svært ved at forstå hospitalets behandling. 

-  Vi tilbyder ingen operation og ingen mirakuløse piller, der kan få smerterne væk. Behandlingen beror på information og samtaler med patienten. Her identificerer vi, hvilke faktorer der er betydningsfulde for smerteoplevelsen, og hvad behandlingsforløbet skal indeholde, så det er mest meningsfuldt for patienten og kan hjælpe patienten bedst muligt i hverdagen, forklarer Ida Bach Pedersen og uddyber: 

- Behandlerne oplever, at det er svært at spore sig ind på, hvad der er de vigtigste mål for den enkelte og skabe broen fra passiv til aktiv egen rolle. Vi ser, at patienterne stopper i forløbene, fordi de forventer noget andet, og ikke er bevidste om, at de selv er den vigtigste del af behandlingen. Derfor er dialogen mellem patient og behandler afgørende, siger Ida Bach Pedersen, og peger på, at den sproglige barriere også kan være en barriere, og filmen derfor er oversat til tyrkisk med mulighed for flere oversættelser.

Et uprøvet klinisk værktøj

Den tegnede film er relativt uprøvet som klinisk dialogværktøj, og adskiller sig fra en traditionel informationsfilm ved, at den lægger op til dialog og skal bruges som en del af en samtale mellem behandler og patient, fortæller forskningsleder Bente Appel Esbensen. 

- Vi fandt ud af, at vores patientgruppe oftest ikke opsøger informationer alene og ofte ikke føler sig forstået. Filmen skal hjælpe samtalen til at handle om, hvad patienten gerne vil kunne, barriererne, og hvordan de kan nå de mål, som de sætter. Her er budskabet om, at smerter ikke er farlige eller tegn på skade afgørende. Bevægelse og daglig aktivitet er nemlig helt afgørende for, at disse patienter kan få det bedre og få en bedre livskvalitet, siger hun.

Behandlere og patienter skal afprøve filmen i rygforløbet på Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme fra sensommeren, og erfaringerne følges i et forskningsprojekt. Håbet er på sigt at gøre filmen tilgængelig for alle, så også andre hospitaler, behandlere og kommuner kan få glæde af den.


Redaktør