Hjertefedt kan bekæmpes med forskellige former for træning

​Et nyt studie fra Trygfondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet viser, at både styrketræning og udholdenhedstræning kan føre til mindre hjertefedt – og dermed muligvis forebygge hjertesygdom.


Styrketræning er overraskende effektivt til at bekæmpe hjertefedt, som muligvis kan føre til udvikling af hjertekarsygdom. Det viser et nyt klinisk randomiseret træningsstudie med overvægtige forsøgspersoner udført på Trygfondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet. Studiet er netop udgivet i det internationale tidsskrift JAMA Cardiology og viser, at både styrketræning og aerob træning kan reducere hjertefedtet – endda uden en samtidig kostændring.

Der er begyndende videnskabelig evidens for, at hjertefedt er en risikofaktor for udviklingen af hjertekarsygdom. Hjertefedtet består af to lag: Det inderste (epikardielt fedt), som ligger direkte op ad hjertemusklen og kranspulsårene, og et ydre lag (perikardielt fedt), som ikke har direkte kontakt til hjertet. Begge fedtlag kan tænkes at spille en rolle, og det er derfor interessant at undersøge, hvilken type træning, som kan påvirke disse fedtlag, forklarer førsteforfatter og læge Regitse Højgaard Christensen.

12 ugers træning

Deltagerne i studiet, som kørte over 12 uger, blev randomiseret i tre grupper: Gruppe 1 skulle træne aerob udholdenhedstræning tre gange om ugen af 45 minutter, gruppe 2 skulle styrketræne 45 minutter tre gange om ugen og gruppe 3 skulle slet ikke træne.

Resultaterne viste, at forsøgspersonerne i gruppen med udholdenhedstræning og styrketræning over de 12 uger reducerede det inderste fedtlag med henholdsvis 32 % og 24 % i løbet af træningsforløbet. For det ydre lag fedt kunne man i studiet kun finde en statistisk signifikant reduktion i den gruppe, som styrketrænede (reduktion på 31 pct.).

”Hovedbudskabet fra dette nye studie er at både styrketræning og aerob træning kan bruges som midler til at fjerne overskydende hjertefedt og derved muligvis forebygge hjertekarsygdom. Overraskende fandt vi samtidig, at styrketræning førte til et større tab af det ydre hjertefedt (perikardielt fedt) end aerob træning,” siger Regitse Højgaard Christensen.

Hun påpeger, at man ikke kan udelukke, at den mindre effekt af aerob træning kan skyldes studiets lille størrelse (og derfor begrænsede statistiske styrke). 
”Vi ved fra andre studier at styrketræning fører til en større muskelmasse og øget metabolisme (forbrænding) sammenlignet med aerob træning, og derfor spekulerer vi på om forsøgspersonerne, som udførte styrketræning, havde en større daglig fedtforbrænding i perioden mellem træningspassene. Om denne spekulation kan forklare styrketrænings større effekt, skal dog testes i fremtidige studier,” siger Regitse Højgaard Christensen.   

Studiet, som var en del af et større klinisk forsøg, er gennemført i samarbejde med de to øvrige delte førsteforfattere Louise Lang Lehrskov og Anne-Sophie Wedell-Neergaard samt Grit Elster Legaard, Emma Dorph, Monica Korsager Larsen, Natja Launbo, Sabrina Ravn Fagerlind, Sidsel Kofoed Seide, Stine Nymand, Maria Ball, Nicole Buchner Vinum, Camilla Nørfelt Dahl, Marie Henneberg, Mathias Ried-Larsen, Mikael Ploug Boesen, Robin Christensen, Kristian Karstoft, Rikke Krogh-Madsen, Jaya Birgitte Rosenmeier, Bente Klarlund Pedersen og Helga Ellingsgaard.

Læs den videnskabelige artikel her: 


Redaktør