Ændringer i madtilbuddet i Børnekøkkenerne på afsnit 5054 0g 5061

Fra 2. september 2019 ændrer vi madtilbuddet i Børnekøkkenet.

Ændringerne skyldes besparelser, der betyder, at der fremover vil være mindre personale i køkkenet og derfor ændrede arbejdsgange.


Ændringerne betyder, at:  

Alle hovedmåltider bliver fremover tilberedt i Centralkøkkenet og leveret direkte til afsnittet

Centralkøkkenet vil i samarbejde med BørneUngeKlinikkens ernæringsenhed ud-vikle børne- og ungemenuer. Vi ønsker at være i løbende dialog med børn, unge og deres familier.

Madtilbud uden for spisetidspunktet

Det vil stadig være muligt at få tilberedt kræsekost til børn og unge med særlige behov. Dette sker i samarbejde med en klinisk diætist, så vi sikrer, at det, der bliver tilberedt, gavner mest muligt. Som hidtil vil der være forskellige produkter i Børne-køkkenet, som forældre selv kan tilberede, fx fra fryseren. Forældre på 5 sal vil fortsat kunne tilberede egen mad i køkkenet.

Bemanding i køkkenerne

Der vil være personale i Børnekøkkenet på afsnit 5054 i dagtimerne, som kan tilbe-rede retter til særligt ernæringstruede Børn og Unge, til alle børneafsnit.

Der vil være personale fra Rigshospitalets Enhed for Mad og Drikke til stede i Børne-køkkenet på 5062 ved alle hovedmåltider (morgen, middag og aften). De står for servering.

VI planlægger at afholde informationsmøde vedrørende ændringer i madtilbuddet i august måned.

Henvendelse vedr. omlægningen til Klinikledelsen i BørneUngeKlinikken:
Karen Vitting Andersen , karen.vitting.andersen@regionh.dk,  
Marianne Madsen, marianne.madsen.03@regionh.dk


Redaktør