Dialogmøde gav gode input til Center for Kønsidentitet

Juliane Marie Centret inviterede i januar til dialogmøde med borgere og foreninger om etableringen af det nye Center for Kønsidentitet. Mødet gav mange gode input til både behandling, kommunikation og forløb i centret.

Vent...


​Center for Kønsidentitet og Juliane Marie Centret inviterede i januar 2019 en række borgere, der går i behandling for kønsidentitetsforhold og repræsentanter for foreninger for transkønnede til dialogmøder om etableringen af det nye Center for Kønsidentitet. Der var stor interesse for at deltage og mange gode kommentarer og input, som centret tager med i forberedelserne til åbningen i februar 2019.

10 borgere og 15 repræsentanter fra ni foreninger og organisationer for transkønnede mødte op til de to dialogmøder om etableringen af det nye Center for Kønsidentitet (CKI) på Rigshospitalet. På dagsorden for begge møder var både det fremtidige samarbejde, kommunikation, dialog og brugerinddragelse samt generelle input og spørgsmål til etableringen CKI. Leder af CKI, overlæge Malene Hilden, deltog ved begge møder sammen med kolleger fra både Gynækologisk Klinik, Klinik for Vækst og Reproduktion, Sexologisk Klinik, Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, der alle er en del af det multidisciplinære team i det nye center. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region H var også repræsenteret på mødet med foreningerne.

Og der var mange gode input og kommentarer til etableringen af CKI fra både de fremtidige brugere af CKI samt fra organisationer og foreninger, fortæller Malene Hilden:

Behov for mere dialog og kommunikation

- Noget af det, der gik igen på begge møder var ønsket om mere information, dialog og oplysning om hormonbehandling, operationsforløb og psykologsamtaler, forklarer Malene Hilden. -  Der var forslag om at lægge både forløbsbeskrivelser, eksempler på forløb, behandlingsstatistikker, information om ventetider og behandlingsvejledninger på den nye hjemmeside for CKI. Dette vil vi tage med i det videre arbejde med centret, i det omfang det overhovedet er muligt, forklarer Malene. – Flere brugere nævnte, at de har savnet et sted, hvor al information om forløbene er samlet, og det håber vi nu, vi kan imødekomme med etableringen af CKI, forklarer hun.

Opbakning til ide om Informationsaftener

CKI's forslag om at afholde informationsaftener blev godt modtaget af de fremmødte. De kom med forslag om informationsaftener om både hormonbehandlinger, operationsforløb, information om psykologsamtaler samt pårørendeaftener og mentoraftener. CKI har et ønske om at ansætte mentorer, der selv har været igennem et behandlingsforløb, og dermed kan være en sparringspartner for nyhenviste, der ikke kender systemet og forløbet. Dette var der opbakning til og god dialog om. Nogle af de fremmødte påpegede, at pårørende også kan være mentorer og have brug for mentorer. CKI og Malene Hilden arbejder videre med at finde ud af, hvordan mentorordningen skal fungere i praksis, inspireret af dialogmødet.

'En transkønnet er ikke bare en transkønnet'

Flere af de fremmødte understregede, at 'en transkønnet ikke bare er en transkønnet'. Kønsidentitet er en dynamisk størrelse og ikke bare et spørgsmål om enten eller. De fremmødte opfordrede derfor alle behandlere tilknyttet CKI til at møde 'patienterne' med denne indstilling og huske på, at alle transkønnede er forskellige og derfor har forskellige ønsker og behov.

Behov for mere åbenhed om psykologsamtaler

Der blev undervejs i dialogmøderne stillet spørgsmål til, hvorfor der fortsat er psykologer og psykiatere med i det multidisciplinære team i det nye Center for Kønsidentitet. Centerleder Malene Hilden forklarede, at det at gennemgå en behandling for kønsidentitetsproblematik kræver en vis stabilitet og ikke mindst opbakning og støtte fra den enkeltes netværk. Psykologernes opgave er, sammen med den henviste, at få belyst psykosociale forhold samt kønsidentitetsproblematikken og dermed beskrive det 'kropsubehag', der måtte være. Det er på den måde, der stilles indikationen for behandling. Malene Hilden forklarede på mødet, at der fortsat jf. Sundhedsstyrelsen skal være en indikation for behandling, før at man kan komme i forløb hos CKI, og indikationen er en beskrivelse af 'kønsubehaget'. Dette følger internationale vejledninger på området, og dem vil CKI følge på alle områder.

CKI ønsker også at kunne tilbyde afklarende og støttende samtaler til især den gruppe borgere, som ikke er helt afklaret i sine ønsker og måske har behov for hjælp til at blive afklaret. Ligeledes er der nogle, der har en psykiatrisk lidelse, som kan komplicere behandlingsforløbet, og her er der brug for psykiatrisk vurdering og støtte til at planlægge forløbet bedst muligt for den enkelte, forklarede Malene Hilden.

Individuelt tilrettelagt forløb med borgeren i centrum

Flere gav udtryk for et ønske om at have samme behandler i hele forløbet, så man ikke skal starte forfra hver gang. Det er svært at åbne sig for en ny hver gang, fortalte de. Malene Hilden fortæller, at hun er opmærksom på det, og CKI vil tage det med i planlægningen. Pga. ferie og andet fravær er det svært at stille garanti for det, men der arbejdes på at imødekomme dette ønske i så høj grad som muligt.

Malene Hilden understregede til begge dialogmøder, at planen med nye CKI netop er at samle planlægning og koordinering, så det er muligt at tilrettelægge hvert enkelt forløb individuelt i tæt samarbejde mellem borgeren, forløbskoordinatoren i CKI og sekretæren i CKI. Disse bliver faste kontaktpersoner for de henviste. Målet at skabe gode, velkoordinerede forløb i trygge og imødekommende rammer, hvor den enkelte bliver mødt med god støtte og rådgivning i CKI i forhold til ønsket om sundhedsfaglig behandling i relation til kønsidentitetsforhold.

CKI er en del af Juliane Marie Centret på Rigshospitalet, og brugerinddragelse og høj grad af åbenhed i kommunikationen vil blive vægtet højt i CKI i overensstemmelse med Juliane Marie Centrets strategi om, at 'det er resultatet for patienten, der tæller'.  Dette blev understreget på mødet.

Center for Kønsidentitet åbner officielt 1. februar, hvor det starter ud med at tage sig af voksne, der skal i behandling. Senere er det planen at behandling af børn og unge også integreres i centret. Information om kommende dialogmøder i CKI vil blive annonceret på hjemmesiden www.rigshospitalet.dk/CKI. Hjemmesiden går i luften 1. februar 2019.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor