Skræddersyet medicin til det enkelte menneske

​Personlig medicin er afgørende for udviklingen af nye og bedre behandlingsmetoder i fremtidens sundhedsvæsen. Derfor er Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Universitet SUND og Danmarks Tekniske Universitet gået sammen om at etablere gode rammer for udvikling af skræddersyet personlig medicin til gavn for patienterne.

Vent...

​Forestil dig en patient, der bliver ved med at få blodpropper og i 15 år har de almindelige behandlinger ikke virket godt nok. Blodpropperne kommer altid igen. Men så bliver patientens gener undersøgt.

Der finder lægerne ud af, at patienten lider af et sjældent syndrom, der skyldes en gendefekt i et protein, som nedbryder de røde blodplader og giver øget risiko for både blødninger og blodpropper. Med dén præcise viden kan patienten få den rette behandling og undgå at udvikle blodpropper. I dag har patienten det godt og lever et aktivt liv.

Når behandling, forskning og data kobles tæt sammen, og læger og forskere på tværs af hospitaler og universiteter arbejder sammen og bruger deres viden, kan de stille diagnoser, det ikke tidligere har været muligt at finde og dermed også finde en behandling, der virker.

For ikke to mennesker er ens. Derfor skal to patienter heller ikke nødvendigvis tilbydes samme behandling, selvom de nok har den samme overordnede diagnose. 

Det er tanken bag etableringen af Personlig Medicin i Østdanmark, der lanceres fredag den 1. februar 2019. Det er Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Universitet SUND og Danmarks Tekniske Universitet der står bag.

Personlig Medicin i Østdanmark skal bidrage til virkeliggørelse af den nationale strategi for Personlig Medicin og give borgerne en bedre behandling med patienten i centrum.

Standardbehandling gavner ikke alle

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S) ser store muligheder for både patienter og sundhedsvæsen. 

”For mange patienter behandles i dag med standardbehandlinger, som ikke er til gavn for dem alle. Det er dårligt for de borgere, der ikke har gavn af behandlingen, og det er dyrt for sundhedsvæsenet". 

"Med etableringen af Personlig Medicin Østdanmark samler vi kræfterne på tværs af to regioner og universiteter og skaber grundlaget for at give patienterne en endnu bedre behandling samtidig med, at vi styrker mulighederne for at sikre den bedst mulige sikkerhed og gennemsigtighed i forhold til at anvende borgernes helbredsoplysninger på en sikker, etisk og juridisk forsvarlig måde,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

Personlig medicin er fremtidens behandling

Gennem samarbejde og sammenhæng på tværs kan klinikere og forskere gøre det muligt at analysere data, stille en præcis diagnose og tilbyde en effektiv behandling, der er tilrettelagt til den enkelte patient.

Ifølge regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen (S) er der et stort potentiale i den videre forskning i personlig medicin, da det er vejen til udvikling af nye og bedre behandlingsformer til gavn for patienter nu og i fremtiden.

”Sundhedsforskning er et område, hvor Østdanmark står stærkt med en lang række kliniske forskningsmiljøer, som internationalt er blandt de førende indenfor deres felt. Ny viden implementeres og bidrager til nye behandlingsmuligheder og teknologier i klinisk praksis,” siger Heino Knudsen. 
Vigtig kobling mellem forskning og behandling
På det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på København Universitet ser dekan Ulla Wewer frem til det øgede samarbejde om personlig medicin.

”Med det nye center bygger vi en vigtig bro mellem grundforskning på universitetet og den patientnære behandling. Med de nye rammer for brug af sundhedsdata i både forskning og behandling kan vi sammen videreudvikle personlig medicin, der kontinuerligt skal drage fordel af ny viden, så alvorlige sygdomme kan forebygges og behandles bedre,” siger dekan Ulla Wewer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. 

Nye innovative løsninger i fremtidens behandling

På Danmarks Tekniske Universitet glæder prorektor Rasmus Larsen sig til, at universitetets ingeniører skal  bidrage med innovative løsninger til gavn for patienterne.

”DTU har i de seneste år øget sine uddannelses-, forsknings- og innovationsaktiviteter inden for sundhedsteknologi. I januar 2019 etablerede vi i et nyt institut – DTU Sundhedsteknologi – for at imødekomme samfundets behov for teknologiske løsninger i sundhedssektoren". 

"Formålet er at skabe bedre muligheder for den enkelte borger og patient, og at understøtte værdiskabelse i virksomheder og samfund. I den sammenhæng står samarbejdet om Personlig Medicin Østdanmark helt centralt. I dette samarbejde med de kliniske og sundhedsvidenskabelige miljøer hos partnerne vil DTU’s ingeniører på det højeste internationale niveau og baseret på de internationalt set unikke data-, genom-, og biobankinfrastrukturer i Personlig Medicin Østdanmark bidrage med nye innovative løsninger,” siger Rasmus Larsen, prorektor ved DTU.

Fakta

 • Personlig Medicin Østdanmark er et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Universitet SUND, og Danmarks Tekniske Universitet.
 • Visionen for Personlig Medicin i Østdanmark er at forbedre kvaliteten af borgernes behandling gennem implementering af personlig medicin i patientbehandlingen i Østdanmark samt at etablere de bedste rammer for den videre forskning og udvikling af personlig medicin.
 • Den østdanske infrastruktur for personlig medicin baserer sig på tre grundelementer:
  • Et fælles datacenter med brugbare og analyserbare sundhedsdata for borgere i Østdanmark
  • Et fælles center for helgenomsekventering
  • Et fælles biobankcenter.

 • Personlig Medicin i Østdanmark indgår i og er en del af den nationale strategi for personlig medicin.

Yderligere information

 • Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen via pressevagten tlf 7020 9588
 • Regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen, tlf 5114 5496
 • Dekan Ulla Wewer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, via sekretariatet tlf 3532 7051
 • Prorektor Rasmus Larsen, Danmarks Tekniske Universitet, tlf 4525 1010.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor