Lue er Danmarks første certificerede kliniske specialist i hjerte-lunge fysioterapi

​Dansk BørneLungeCenter har fået sin første kliniske specialist i hjerte-lunge-fysioterapi. Lue er tilmeld den første af slagsen i Danmark.

Vent...

Fredag den 1. februar kunne Lue Phillipsen kalde sig Danmarks første og foreløbig eneste kliniske specialist i hjerte-lungefysioterapi. Certificeringen betyder, at hun nu har bevis på, at hun er en af de højest specialiserede klinisk praktiserende fysioterapeuter inden for respirationsfysioterapi til børn med Cystisk Fibrose (CF) i Danmark. 

Lue arbejder som fysioterapeut på Dansk BørneLungeCenter, hvor hun har været ansat siden 2011. Hun har gennem årene taget talrige kurser, været involveret i forskningsprojekter i Dansk BørneLungeCenter, og hun har undervist mange andre kolleger i fysioterapi. Særligt inden for det respirationsfysioterapeutiske område, som er Lues Speciale. 

Lue ser dagligt mange patienter med cystisk fibrose i Dansk BørneLungeCenter, som hun hjælper med alt fra vejrtrækningsteknikker, pusteteknikker, sekret-løsningsmetoder og alm. fysioterapi. Der er mange teknikker og metoder, forklarer Lue: 

- Jeg hjælper bl.a. børnene med at finde ud af, hvordan de bedst kan tage deres inhalationsmedicin, og hvordan de løsner slim. Skal de fx suge eller puste, skal de tage vejrtrækninger undervejs, hoste på en bestemt måde, stå op eller ligge på siden? Det taler jeg med patienterne om, og sammen finder vi den løsning, der passer præcist til medicinen, den effekt, den skal ha’, og det som patienten kan mestre og finder mest behageligt. 

Certificeringen som klinisk specialist i hjerte-lunge fysioterapi udbydes af Dansk selskab for Fysioterapi, og målet er, at give fysioterapeuter et bevis for deres kliniske kompetencer inden for et fysioterapeutisk speciale uden at de har taget én speciel uddannelse. Lue er den første fysioterapeut i Danmark, der har ansøgt om og bestået certificeringen, og hun forklarer betydningen på følgende måde: 

- Inden for fysioterapien er det svært at få bevis på, at man er højt specialiseret uden at tage en master eller en ph.d. Denne certificering er et bevis på, at man er god til det kliniske og har den nødvendige viden, erfaring og specialisering, uden at man har taget en samlet uddannelse, forklarer hun. 

For at blive certificeret skal man sende en skriftlig ansøgning og medsende materiale fra alle de kurser, præsentationer og forskningsprojekter, man har deltaget i.  Flere af disse tæller en række ECTS point, og samlet skal man nå op på 60 ECTS-point for at kunne komme i betragtning til certificering. Samtidig skal man som en del af certificeringen gennemgå ti timers tværfaglig og monofaglig supervision, og det har Lue gjort ved hjælp af erfarne kolleger fra både Sverige og Danmark. 

- Det er en stor anerkendelse at blive certificeret, forklarer Lue. Det er et bevis for, at jeg er god til det, jeg gør for børnene i Dansk BørneLungeCenter, forklarer hun.  

Og hun håber, at mange flere fysioterapeuter, vil gøre brug af muligheden for at blive certificeret. 

I BørneUngeKlinikken, er man også glad og stolt over certificeringen. Afdelingssygeplejerske, Marianne Gammeltoft, forklarer; 

- Vi er stolte af, at Lue får den anerkendelse for sine kompetencer inden for området lunge-hjertefysioterapi, og det vil jo ikke alene komme patienter med Cystisk Fibrose til gavn, men også vores øvrige lungesyge børn og unge. Hendes store indsigt i lungefysioterapi rækker udover DBLC, fordi Lues kompetencer også anvendes i bredere udstrækning til børn og unge med respirations problemer inden for BørneUngeKlinikken (BUK) fx også i forhold til indlagte børn og unge. Derudover indgår Lue i et samarbejde omkring de voksne patienter med Cystisk Fibrose, så hendes kompetencer kommer også voksne til gavn.

- I fremtiden kunne jeg se Lues kompetencer finde anvendelse i forbindelse med en eventuel etablering af et hjerte-lungetestcenter i BUK med henblik på oplæring og supervision af andre, hvor Lue i samarbejde med andre medarbejdere kunne stå for test på børn og unge indenfor BUK´s eget regi.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor