Hidtil største studie knytter såkaldt kattelort-parasit til skizofreni

En mikroskopisk parasit, der stammer fra kattelort og kan sætte sig i menneskers hjerner, er nu endegyldigt blevet koblet sammen med risikoen for at udvikle skizofreni. 


Postdoc Kristoffer Burgdorf fra Klinisk Immunologisk Afdeling er førsteforfatter på det nye studie. 

Blodprøver fra Det Danske Bloddonorstudie har vist den hidtil stærkeste sammenhæng mellem visse infektioner og risikoen for psykisk sygdom. 

Prøver fra i alt 11.500 deltagende donorer viste, at omkring hver fjerde var inficeret med kattelortparasitten, hvilket matcher tidligere undersøgelser. Men blandt de smittede var der en øget risiko på 47% for at få diagnosen skizofreni. Den overordnede risiko er dog stadig lav - det er under 1% af alle danskere, som får skizofreni. 

Studier viste også at der er en klar sammenhæng mellem en almindelig infektion ved navn CMV og forekomsten af psykiske lidelser. 

- Vores studie er ikke det første, der beskæftiger sig med antagelsen om sammenhænge mellem toksoplasmose og skizofreni. Men det er aldrig tidligere påvist i et så stort materiale som det, vi arbejder med, siger postdoc Kristoffer Burgdorf fra Klinisk Immunologisk Afdeling. 

Studiet er støttet af Lundbeckfonden.
Redaktør