Hæderspris for forbedret behandling af blodforgiftning

​Professor, overlæge Anders Perner fra Intensiv-Terapiklinik på Rigshospitalet modtager Danica Pensions Hæderspris på 100.000 kr. som en anerkendelse for sin mangeårige forskning inden for behandling af blodforgiftning.

Flere patienter end tidligere overlever i dag blodforgiftning, millioner af kroner og mange tusinder portioner blod er sparet. Alt sammen resultatet af kliniske forsøg ledet gennem flere år af professor og overlæge Anders Perner fra Intensiv-Terapiklinik på Rigshospitalet. 

Anders Perner modtager nu Danica Pensions Hæderspris på 100.000 kroner som en anerkendelse for sin mangeårige forskning inden for behandling af blodforgiftning. 


Anders Perner, professor og overlæge, Intensiv Terapiklinik, Rigshospitalet

- Blodforgiftning er den tredje hyppigste dødsårsag i Danmark og globalt, men mange af de behandlinger, vi giver disse patienter, er ikke afprøvet efter højeste standard. Behandlingerne af blodforgiftning – antibiotika, væske, blodtransfusion og generel understøttende behandling – baserer sig på basal viden, formodet rationel tilgang og tradition, udtaler Anders Perner.

Står bag flere store studier

Blodforgiftning (sepsis fra græsk ”råd”) er en alvorlig og meget hyppig sygdom, hvor bakterier er kommet over i blodet, og hvor infektionen spreder sig til mange af kroppens organer. Blodforgiftning forekommer oftest i forbindelse med svære infektioner i lunger, mave-tarm-system, urinveje eller sår. Når infektionen påvirker flere organer, hyppigst hjerne, lunger, kredsløb og nyre, kaldes det svær blodforgiftning. 

Anders Perners er leder af det Innovationsfond støttede nationale Centre for Research in Intensive Care (CRIC) og er formand for Scandinavian Critical Care Trials Group. Han har blandt andet taget initiativ til og ledet to store, komplekse og velgennemførte “landmark”-studier i et samarbejde med flere andre intensivafdelinger.

- Det er sandsynligt, at nogle behandlinger med stor sikkerhed virker, nogle er nok uvirksomme og andre er måske skadelige. Sidstnævnte er blevet tydeliggjort på danske intensivafdelinger, hvor behandlingen af blodforgiftning er blevet forbedret gennem offentligt finansiereret kliniske forsøg. Resultaterne af forsøgene har medført, at vi nu anvender mindre kolloidvæsker og blod, og at flere patienter overlever, færre får bivirkninger og mindst 50 mio. kr. og mange tusinde portioner blod er blevet sparet i Danmark alene, siger Anders Perner.

Modeller til daglig behandling

CRIC tester virkninger og bivirkninger af behandlinger givet til de sygeste patienter på danske hospitaler, behandlinger hvor man er i tvivl om den samlede gavn for patienterne og samfund.

- Dette giver en unik mulighed for at udvikle modeller, hvor vi i den daglige behandling af patienter, forbedrer behandlingen hurtigere og mere omkostningseffektivt end det sker i dag. Modellerne kan facilitere til et mere lærende sundhedsvæsen til stor gavn for patienterne og samfundet, afslutter Anders Perner.

Hædersprisen uddeles af Danske Lægers Forsikringsforening under Danica Pension, som hvert år i mere end 110 år har ydet støtte til forskning, videreuddannelse og til efterladte .Redaktør