Tonstung magnet svævede på plads på Rigshospitalet

​Megamagnet til en MR-skanner blev løftet på plads i Rigshospitalets kommende behandlingsbygning Nordfløjen. Skanneren skal som noget nyt stå mellem to operationsstuer. En 5,2 tons tung magnet hang mandag den 9. december og dinglede fra en kran 10 meter over jorden ved Rigshospitalet. Forinden var to stykker af facaden til hospitalets kommende behandlingsbygning Nordfløjen blevet afmonteret af hver sin kran, så der var et stort hul i bygningen.

Magneten, der er 2,5 meter høj og 2,3 meter bred og udgør indmaden i en MR-skanner, blev herefter hejst gennem hullet og ind i bygningen på anden sal. Her skal der være operationsgang, når bygningen bliver taget i brug til marts næste år.

Skal give løft i behandlingskvalitet
MR-skanneren, der skal bruges under højtspecialiseret hjernekirurgi hos patienter med for eksempel hjernekræft eller epilepsi, bliver som noget nyt placeret mellem to neurokirurgiske operationsstuer. Fordelen er, at operationspersonalet kan skanne og dermed kontrollere, om det operative resultat er tilfredsstillende, mens patienten er på operationsbordet.

- Ved at skanne undervejs i operationen, kan vi løbende holde øje med, om vi for eksempel har fået fjernet alt det syge væv hos en patient med en hjernetumor. Vi kan så at sige få det hele med første gang – også i de tilfælde hvor det er svært, og hjernen har ændret form undervejs i operationen. Vi undgår på den måde, at tumorvæv "gemmer" sig i de mange hjernefolder, der eksisterer. Det kan øge indgrebets præcision og reducere antallet af genoperationer, så patienterne kan leve længst og bedst muligt, siger Morten Ziebell, klinikchef i Neurokirurgisk Klinik på Rigshospitalet.
Han forklarer, at arbejdet med skanneren kræver et tæt samarbejde på tværs af hospitalet mellem Neurokirurgisk Klinik og Radiologisk Klinik, da både kirurger, anæstesipersonale, operationssygeplejersker samt radiologer og radiografer er involveret.

Mere tidssvarende og rummelig bygning
MR-skanneren på operationsgangen på anden sal er én blandt ni nye skannere og tre nye røntgenrum i Nordfløjen. Udstyret skal være med til at sikre, at Rigshospitalet også fremadrettet er med i front, når det kommer til billeddiagnostikken.
Nordfløjen får i alt 33 operationsstuer og 203 sengepladser – alle er enestuer med eget bad og toilet. Cirka 1.500 medarbejdere fra 12 klinikker fra Neurocentret, HovedOrtoCentret, Diagnostisk Center og Servicecenteret samt to centerledelsesstabe flytter ind i den nye bygning til marts.

Den nye bygning bidrager til, at Rigshospitalets pleje og behandling af patienter fortsat er af højeste kvalitet og international standard. Bygningen er et skridt på vejen mod et mere tidssvarende og rummeligt Rigshospital, hvor der i bygningen er lagt vægt på moderne løsninger, helende arkitektur og nye måder at samarbejde på – til gavn for patienten. 
Redaktør