Professor modtager legat for sit tværfaglige arbejde

​Tine Engberg Damsgaard Professor i Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling er tildelt Lise og Gunnar Wærums Fonds kræftforskerlegat for 2019.


Tine Engberg Dansgaard modtager hædersbevisningen for hendes utrættelige arbejde med at forbedre og udbygge behandlingsforløbene for brystkræftpatienter.

I hendes verden er der ikke kun rekonstruktionen af brystet, der har fokus, når det kommer til behandling af brystkræftpatienter. Tiden under og efter en brystrekonstruktion spiller en lige så væsentlig rolle i hendes forskning og i hendes kliniske arbejde. 

For Tine Engberg Dansgaard slutter patientens forløb ikke, når rekonstruktionen er på plads, og i begrundelsen står der blandt andet:

- Deres forskningsmæssige og kliniske fokus har været på at udbygge det multidisciplinære syn på brystkræftpatienters behandlingsforløb til tillige at omfatte brystrekonstruktion og kirurgisk og psykologisk behandling af senfølger hos brystkræftpatienter. Dette er særdeles vigtigt i såvel behandlingen som rehabiliteringen af patienterne. - […] De har vist en sjælden og udtalt evne til det tværfaglige samarbejde.

Derudover skriver Fondens bestyrelse, at Tine Engberg Damsgaard modtager legatet:

- […) i anerkendelse af Deres kliniske og forskningsmæssige indsats i forhold til brystkræftpatienter.

Nye behandlingsmuligheder ved brystrekonstruktioner
I begrundelsen bliver Tine Engberg Damsgaard kaldt en meget værdig modtager af legatet, og hun er også selv meget taknemmelig for hæderen:

- Jeg er både meget taknemmelig og meget beæret over at modtage legatet. Jeg har mange gode og dygtige kollegaer rundt i verden, og med legatet kan jeg komme ud og finde inspiration og afsøge nye muligheder inden for rekonstruktioner efter kræft og behandling af senfølger til glæde for patienterne herhjemme, siger Tine Engberg Damsgaard.

Lise og Gunnar Wærums Fonden kan ikke søges, og legatet har derfor karakter af hædersbevisning. Beløbet, der følger med legatet, skal bruges til studie- eller forskningsrejser.


Om Lise og Gunnar Wærums Fond
Fonden er stiftet af Lise Wærum, født Abramowitz. Fonden har tre formål, som udover legat til en kræftforsker omfatter støtte til jødiske formål, herunder rejser til Israel for Caroline skolens ældste klasser.
Redaktør