Kan man måle empowerment i relationer?

​I et nyt forskningssamarbejde tester Rigshospitalet og Odense Universitetshospital effekten af den empowerment-baserede metode Guidet Egen-Beslutning (GEB)
Vent...
Metoden Guided Egenbeslutning er en samtale- og empowerment-metode, der er udviklet af professor og forskningsleder på Rigshospitalet, Vibeke Zoffmann. Metoden består af refleksionsark, som patienten skal udfylde derhjemme forud for samtaler med sygeplejerskerne. GEB-samtalerne og metoden har vist sig at være brugbar til en lang række af patientkategorier, herunder både endometriose, gynækologisk kræft i underlivet, diabetes 1 mv.  

Nu skal metoden testes på en helt ny patientgruppe, nemlig patienter med kompleks type 2 diabetes, som er lavtuddannede, psykisk sårbare og har multisygdomme og flere risikofaktorer i levevis. 

Dette gennemføres af post.doc Anne Sophie Mathiesen fra Center for Kræft og Organsygdomme ledet af seniorforsker Mette Rothmann Odense Universitetshospital i et samarbejde med professor Vibeke Zoffmann, Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed i JMC, Rigshospitalet. 

Udvikling af spørgeskema til måling af empowerment

Som et led i projektet skal forskerne teste, om det er muligt at måle effekten af GEB-samtalerne i form af empowerment i relationen mellem patienten og den sundhedsfaglige. Til dette formål skal der som et led i projektet udvikles et spørgeskema, EMPOWER-UP, der er et redskab til Patient Rapporteret Observation (PRO), som måler graden af empowerment observeret af patienter i relationen med sundhedsprofessionelle. 

Dette redskab færdigudvikles og valideres på dansk og engelsk i en ph.d. af Emilie Marqvorsen under vejledning af professor Vibeke Zoffmann fra Juliane Marie Centret, Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed. Og professor Vibeke Zoffmann ser store muligheder i projektet i forhold til at udvikle en metode til måling af empowerment i mange forskellige sammenhænge i sundhedsvæsnet: 

- Vi håber, at vi gennem dette projekt kan udvikle et generisk måleredskab, der kan bruges til at måle empowerment i relationen med sundhedsprofessionelle ved forskellige interventioner - både i alm. praksis, i sundhedshuse, kommunale sundhedstilbud, hospitaler og andre steder, hvor sundhedsprofessionelle taler med patienter, udtaler Vibeke Zoffmann.  

Novo Nordisk Fonden har i december 2019 valgt at støtte projektet med 5.6 mio kr. 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor