Computermodel skal nulstille kræftsygdom

De mest syge leukæmipatienter skal skånes for kemoterapi. Nyudviklet algoritme finder risikopatienter længe før, de udvikler livsfarlige infektioner.
En ny registerbaseret computermodel kan forudsige, hvilke patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), der er i højrisiko for med tiden at udvikle alvorlige, livstruende infektioner som følge af deres sygdom.

Dermed er det muligt at sætte ind med en forebyggende behandling måneder eller år inden, patienterne normalt får brug for kemoterapi. Det forklarer lederen af forskningsgruppen bag computermodellen, overlæge ved Klinik for Blodsygdomme på Rigshospitalet, Carsten Utoft Niemann.

- Når vi finder højrisikopatienterne så tidligt som muligt, kan vi måske ’nulstille’ kræftsygdommen, så immunforsvaret, der er hæmmet ved CLL, bliver genetableret. Dermed forsøger vi at minimere risikoen for alvorlige, behandlingskrævende infektioner så som blodforgiftning eller lungebetændelse, der i værste fald kan ende med dødelig udgang, siger han.

Tidligere patienter hjælper nye patienter

Computermodellen bygger på register- og journaloplysninger fra 4.500 tidligere patienter med CLL. Fra hver patient har Rigshospitalets forskere ’høstet’ 1.800 variabler syv år tilbage i tiden, der alle siger noget om den enkelte patients sygdomsbillede – så som blodprocenten, antallet af hvide blodlegemer, tidspunkter for infektioner. Modellen og det kliniske forsøg, der er baseret på modellen, er netop blevet præsenteret ved det amerikanske hæmatologiske selskabs årsmøde i Orlando, Florida.

- Når vi sidder overfor en nydiagnosticeret patient med CLL, kan vi taste en lang række data om patienten ind i computermodellen. Så vil den forudse, hvorvidt den nye patient inden for de næste to år er i risiko for at udvikle alvorlige infektioner eller skulle have CLL-behandling, og vi kan derfor forsøge at sætte ind med forebyggende medicinsk behandling, siger Carsten Utoft Niemann.

Tester kombinationsbehandling

20-25 % af de 400 danskere, der hvert år bliver ramt af CLL, vurderes at være i høj risiko for at udvikle behandlingskrævende infektioner. Det er denne gruppe af patienter, Carsten Utoft Niemann håber at kunne hjælpe til at rulle sygdommen tilbage.

- Når vi har identificeret højrisikopatienterne, tilbyder vi dem at medvirke i et forsøg, hvor vi tester en kombinationsbehandling med to lægemidler, som blokerer hver deres type protein, der ellers hjælper CLL-celler med at overleve og vokse. Hvis patienterne viser sig at have god gavn af behandlingen, vil det give et enormt løft i deres livskvalitet og måske endda forbedre deres overlevelse, siger Carsten Utoft Niemann.

Forskningsgruppen på Rigshospitalet modtog tidligere på året en bevilling på 10,5 millioner kroner til forsøget af Novo Nordisk Fonden.

Den videnskabelige artikel om computermodellen og det kliniske forsøg bag modellen er blevet publiseret i det velansete videnskabelige tidsskrift Nature Communications (åbner i ny fane).

Fakta om kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

  • CLL er den hyppigste form for leukæmi i Danmark.
  • CLL kan ikke helbredes, men behandling med kemo- og immunterapi fører ofte til årelange perioder uden symptomer på sygdommen. De fleste patienter kan således fortsætte med deres daglige aktiviteter eller arbejde under behandlingen.
  • Alvorlige infektioner som følge af CLL er ansvarlig for en tredjedel af alle dødsfald blandt CLL-patienterne.


Redaktør