Blødningsvagten redder liv døgnet rundt

Rigshospitalet er førende i verden inden for behandling af livstruende blødning. Et banebrydende koncept – The Copenhagen Concept – har på 15 år ændret hele tilgangen til den akutte behandling, når kroppens kredsløb er i chok, og blodet ikke vil størkne.
Som ung reservelæge blev overlæge Jakob Stensballe ansat i Anæstesi- og Operationsklinikken og Traumecentret på Rigshospitalet. På operationsstuerne mødte han patienter, der var ved at forbløde efter en trafikulykke, mens andre patienter blødte ihjel under operation, fordi lægerne ikke kunne standse blødningen. Det var situationer som disse, der fyldte hverdagen. 

Blodstørkning en afgørende faktor

- Vores udfordring var, at vi havde med nogle alvorligt syge patienter at gøre. Patienter, der kom ind og blødte så meget, at flere af dem døde af det. Kirurgerne kunne ikke stille meget op, fordi blodstørkningen, og normaliseringen af blodets evne til at koagulere, er en helt central faktor for overlevelsen, og fordi det tog for lang tid at vente på de rette forsyninger i form af blodprodukter fra Blodbanken og medicin fra apoteket. Det kunne vi gøre bedre, fortæller Jakob Stensballe. 

Jakob Stensballe gjorde det til sin mission at gøre noget ved sagen og ændre praksis. Gennembruddet kom i 2004, da han allierede sig med professor Pär Johansson fra Rigshospitalets Blodbank, hvor de indførte akutpakker med blodprodukter og opstillede apparatur til blodstørkningsanalyse, TEG, i et hastelaboratorium i Blodbanken. Siden da har de dannet makkerpar og indført Blødningsvagten – en regional transfusionsmedicinsk vagtfunktion med telefonrådgivning til læger på alle afdelinger med blødende patienter.

- Traumer er den hyppigste dødsårsag hos patienter under 45 år, og mange af patienterne udvikler livstruende blødning. Da vi begyndte at studere de patienter, vi modtog i Rigshospitalets Traumecenter, fandt vi, at mere end halvdelen af traumepatienterne ikke overlevede, og at deres blodstørkning ikke blev bedre af den behandling, de fik – på trods af, at vi fulgte de nationale og internationale guidelines, siger Pär Johansson.

Københavnerkoncept vinder indpas

Tilsammen udgør de tre tiltag The Copenhagen Concept, og den model har været medvirkende til, at langt flere patienter med livstruende blødning i dag overlever den kritiske akutte fase på operationslejet, på ulykkesstedet eller i ambulancen på vej ind til hospitalet. Det er også konklusionen efter 10 års forskning og gode resultater med konceptet, som er publiceret i talrige videnskabelige artikler under Pär Johanssons ledelse. 

- I dag står vi med meget bedre kort på hænderne, når patienterne kommer ind. Vi har kasser med blodprodukter klar, og vi har etableret et unikt koncept, som vinder indpas verden over. Vi kan redde mange patienter, som tidligere forblødte og mistede livet på operationsbordet. Lægerne og patienterne kan få vores hjælp helt ude på ulykkesstedet, og vi er inde over forløbet hele vejen i de første timer, hvor blødningen kan være ude af kontrol, siger Jakob Stensballe.

Sådan fungerer The Copenhagen Concept

The Copenhagen Concept består af akutpakker med blod fra bloddonorer, hasteanalyser af patienters blod og døgndækkende, telefonisk rådgivning. Akutpakkerne med blod sikrer, at patienten fra start får den helt rigtige balance af blodprodukter. De løbende blodstørkningsanalyser (TEG) kan afklare blødningsproblemet inden for 10-15 minutter. På den måde kan lægerne målstyre den medicinske behandling efter patientens individuelle behov, mens traumebehandlingen er i gang. Sidst, men ikke mindst, består treenigheden af en blødningsvagt, der kan vejlede lægerne telefonisk, når patienter har livstruende blødning.

Om Blødningsvagten

Region Hovedstadens Blødningsvagt er et hold bestående af otte eksperter i transfusionsmedicin – med base på Rigshospitalet. Blødningsvagterne bliver ringet op som de første, når livstruende blødning opstår og ikke kan standses. Her er tiden afgørende, og det gælder om at bringe blodstørkningen hurtigt tilbage på ret køl. Blødningsvagten modtager omtrent 60 nye henvendelser i døgnet fra hele regionen – typisk fordelt på 30 patientforløb i dagstid, 20 i aftentimerne og 10 om natten.

Hospitaler i udlandet og i landets øvrige regioner har også indført konceptet, efter de gode erfaringer fra Rigshospitalet er blevet delt.Redaktør