Andreas Kjær modtager Lassenprisen 2019

​Andreas Kjær er læge på Rigshospitalet og uddannet som speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin - i lighed med Niels A. Lassen, der var en af det 20. århundredes mest betydningsfulde lægevidenskabelige forskere, og som prisen er opkaldt efter.

Professor, overlæge, dr.med. Andreas Kjær modtager Niels A. Lassenprisen 2019, der er uddelt for 21. gang. Prisen består af en medalje samt et beløb på 25.000 kr. 

I 2003 blev Andreas Kjær udnævnt til professor ved Københavns Universitet og overlæge ved Rigshospitalet. Her har han opbygget en forskergruppe med fokus på forskning indenfor nuklearmedicin og molekylær billeddannelse særlig med PET og PET/MR. Han har stået i spidsen for udvikling af en række nye PET tracere, der i dag enten anvendes eller er under afprøvning i patienter. 

Udvikler stråleterapi, der kan revolutionere kræftbehandling 

Andreas Kjærs forskergruppe arbejder også med udvikling af nye typer målsøgende stråleterapi, targeteret radionuklidterapi, hvor forudgående billeddannelse forudsiger, hvor behandlingen vil virke. Dette theranostiske princip, kombination af terapi og diagnostik, ventes at ville revolutionere behandling af kræftpatienter.

Prismodtageren har publiceret 500 videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter og har fungeret som vejleder og mentor for en lang række yngre forskere. Han er endvidere modtager af det prestigefyldte ERC Advanced Grant.
Redaktør