20 år med TraumeCentret

”Akutmedicinens Rolls Royce”. Sådan lød en af beskrivelserne da Rigshospitalet etablerede det første danske traumecenter i 1999.I traumecentrets første år foregik helikopterlandinger i Fælledparken – den nuværende helipad åbnede i 2007.

 

Daværende overlæge Claus Falck Larsen og afdelingssygeplejerske Pia Kirkeberg viser en af traumestuerne frem i Hovedstadens Sygehusfællesskabs blad NYH:S.


For tyve år siden etablerede Rigshospitalet en helt ny organisering for at forbedre tilbuddene til traumepatienter. Den traditionelle skadestue blev lukket for selvhenvendere, og et helt nyt TraumeCenter bemandet med ortopædkirurger og anæstesilæger og med øvrige specialer på tilkald åbnede. Udenlandske erfaringer viste, at et organiseret traumecenter forbedrer overlevelsen for patienterne markant. 

Ved åbningen i 1999 var forventningen, at der ville komme 500 svært tilskadekomne patienter om året. Det tal er langt højere nu - i år har TraumeCentret indtil videre modtaget 900 traumepatienter. Akut Modtagelsen modtager cirka 12.000 patienter om året. 

TraumeCentret blev i starten opfattet som et forstyrrende element i kirurgernes planlagte operationsprogram, husker klinikchef Henrik Grønborg, der dengang var læge i Ortopædkirurgisk Klinik. Sådan er det ikke længere:

- I dag er hele organisationen fintunet til at varetage traumepatienterne på tværs af specialer og faggrupper. Vi er et mødested på tværs Rigshospitalet: Når man først har stået sammen om en traumepatient, så bliver det nemmere at samarbejde på tværs i klinikkerne, og det smitter af på hele hospitalet, siger Henrik Grønborg. 

På niveau med de bedste

I 2012 fik TraumeCentret papir på, at det lever op til de internationale krav for et level 1-traumecenter. Når det kommer til patienternes overlevelse, er TraumeCentret også på niveau med de bedste internationalt, når man sammenligner resultater med andre lande, bl.a. via TARN ”Trauma Audit & Research Network", understreger Henrik Grønborg. 


Redaktør