Operationspatienter på dagsbesøg tjekker ind og ud samme sted

Nyt afsnit i Nordfløjen skal tage imod og udskrive operationspatienter på tværs af specialer. De mindst komplekse forløb flyttes fra de kirurgiske klinikker og tilbydes i stedet et optimeret og kortere forløb i det nye afsnit.


Klinikchef Casper Claudius, afdelingssygeplejerske Hanne Trøst Nielsen og ledende oversygeplejerske Pernille Olsbro.


Når operationspatienter tjekker ind i Nordfløjen til januar næste år, vil mange af dem gøre det i det nye Afsnit for Operationsmodtagelse og Opvågning (OMO). Her bliver patienter, der skal gennem mindre komplekse operationer, gjort klar, hentet og kørt til operationsstuen. Og hertil kommer tilbage for at vågne op. Efter opvågningen går patienterne hjem eller fortsætte pleje og behandling i sengeafsnittet. 

- Det er nyt for Rigshospitalet at organisere korttidskirurgiske forløb i så stor skala på denne måde, og det bliver et af regionens største afsnit af sin slags, siger Pernille Olsbro, ledende oversygeplejerske i Anæstesi- og Operationsklinikken i HovedOrtoCentret.

Kortere tid i hospitalsseng

Det nye afsnit er et samarbejde mellem HovedOrtoCentrets og Neurocentrets kirurgiske klinikker. Her har man gennemgået og optimeret i alt 42 typer patientforløb, som fremadrettet omlægges til korttidskirurgi. I alt godt 5.000 patienter – en fjerdedel af den samlede operationskapacitet i Nordfløjen – skal fremover plejes og behandles i det korttidskirurgiske afsnit i OMO. 

Setup’et i afsnittet er gearet til at optimere de enkelte patientforløb, så patienternes ophold på hospitalet bliver kortere end i dag. Det forklarer Hanne Trøst Nielsen, der 1. juni startede som afdelingssygeplejerske i afsnittet.

- Tanken er, at patienterne skal være så kort tid i en hospitalsseng som muligt. Det betyder, at de mindst komplekse forløb, der i dag foregår i de kirurgiske afdelinger og optager sengepladser i de almindelige sengeafdelinger, tilbydes et forløb i den nye Operationsmodtagelse og Opvågning, siger hun og fortsætter:

- Det kan for eksempel være kirurgisk fjernelse af tænder, mindre kæbeoperationer, håndoperationer, fjernelse af polypper og cyster på stemmelæberne, fjernelse af modermærker og scanninger i fuld bedøvelse. Afsnittet vil derfor indgå i et tæt samarbejde med de kirurgiske specialer for at sikre høj faglighed og kvalitet.

Hanne Trøst Nielsen forklarer, at patienter, der har behov for længere pleje og behandling, fortsat vil være indlagt i de kirurgiske klinikker i sengeafsnittet i Nordfløjen.

Om OMO

Patienter i det nye afsnit vil typisk være:

 • dagkirurgiske patienter, der bliver modtaget og udskrevet samme dag (0-12 timer)
 • patienter, der skal overnatte en enkelt nat efter operation, inden de udskrives (12-24 timer)
 • patienter, der efter operation og opvågning skal indlægges i sengeafsnit (klassisk opvågning)

Klinikker der får patienter i OMO:

 • Neorokirurgisk Klinik
 • Neurologisk Klinik
 • Ortopædkirurgisk Klinik
 • Plast-Brand
 • Tand-Mund-Kæbe
 • Øjenklinikken
 • Øre-Næse-Hals
 • Radiologisk Klinik
Halvdelen af de 5.000 patienter, der skal behandles i afsnittet, vil være børn.

OMO’s placering:

Det nye afsnit ligger i direkte forlængelse af operationsgangen på 1. og 2. sal i Nordfløjen, så modtagelse, operation og opvågning kan blive et tæt forbundet forløb for patienten.
Afsnittet forventes at blive normeret til cirka 45 årsværk.Redaktør