Mutationer kan forudsige og skåne patienter for bivirkninger ved højdosis kemoterapi

​Forskningsprojekt har identificeret genmutationer, der øger nogle kræftpatienters risiko for bivirkninger og død ved behandling med højdosis kemoterapi.

Simon Husby, læge, ph.d.-studerende, Klinik for Blodsygdomme


Patienter med aggressiv lymfekræft kan i mange tilfælde kureres med højdosis kemoterapi efterfulgt af infusion af patientens egne blodceller. Behandlingen er hård, og mange patienter får svære bivirkninger. For nogle patienter kan højdosis-behandlingen desværre medføre livstruende tilstande (f.eks. svære infektioner eller terapi-relateret leukæmi).

Nu har et forskningsprojekt fundet nøglen til at identificere denne udsatte patientgruppe på forhånd, som muligvis kan skånes og friholdes for den meget hårde kemobehandling.

Alvorlige genmutationer hos 10% af patientgruppen

Det drejer sig om en gruppe patienter med særlige genmutationer i blodet. Med udgangspunkt i nye genetiske metoder og blodprøver fra 574 danske patienter har forskningsprojektet identificeret genmutationer i ca. 10% af disse patienters blod. 
De identificerede defekte gener har normalt en vigtig funktion i reparationen of beskadiget DNA, og de stammede fra blodet - ikke fra lymfekræften. 

Genmutationerne øger patienternes risiko for bivirkninger og død ved behandling med kemoterapi, og gruppen af patienter med disse mutationer vil derfor sandsynligvis have mere gavn af en anden behandling. 

Forskningsprojektet er i øjeblikket i gang med at implementere analyserne til brug for fremtidige patienter, og fremover vil man forhåbentlig per automatik analysere nye lymfekræftpatienter for forekomst af genmutationer i blodet, og derefter tilbyde en anden behandling såfremt en relevant mutation opdages. Håbet er derfor, at man i fremtiden kan mindske forekomsten af svære bivirkninger og kemoterapi-relateret død. 

Nye, effektive og mere skånsomme behandlinger, som muligvis kan erstatte højdosis kemoterapi, findes på markedet, men præcis hvilke patienter der skal have højdosis kemoterapi eller som forsøgsvis skal gives de nye behandlinger – er meget svært at afgøre i øjeblikket.

Forskningsprojektet er blevet muligt takket være et ekstensivt samarbejde mellem alle højt-specialiserede afdelinger for blodsygdomme i både Danmark og de nordiske lande (Norge, Sverige, Finland, Danmark).
Redaktør