Letbanen forandrer Glostrups trafikforhold

Den kommende letbane påvirker trafikken i og omkring hospitalet samt parkeringsmulighederne. Flytning af hospitalets tilkørselsvej fra ringvejen forventes at ske i 2021.


1: Ringvejen skal udvides og skabe plads til letbanen. Ledninger til vand, fjernvarme, el med mere skal flyttes.

2: En del af parkeringspladsen inddrages, og stendiget flyttes.

3: Dele af parkeringen ved ringvejsblokken bruges i perioder af letbane-entreprenører.

4: Kindebjergvej lukkes af mod Nordre Ringvej i 2021.

5: Valdemar Hansens Vej skal åbnes ud mod Nordre Ringvej i 2021.


Det kan komme til at tage ekstra tid at komme i bil eller bus til Rigshospitalet – Glostrup den kommende tid, og når man kommer frem, kan der være ændringer i parkeringsmulighederne. 

Forberedelserne til letbanen er nemlig gået i gang i løbet af sommeren, og det påvirker både trafikken på Nordre Ringvej og hospitalets parkeringsforhold. 

- I det kommende halvandet til to år bliver der arbejdet på at skabe plads til letbanen på ringvejen. Det betyder, at ringvejen skal gøres bredere, og at alle de ledninger, der ligger i vejen og under fortovene skal flyttes, da de ikke må ligge under letbanen. Der er allerede blevet inddraget en del parkeringspladser ved ringvejsblokken for at gøre plads til entreprenørernes skure og opbevaringsbehov, fortæller projektleder Anja Josefine Mørch fra Center for Ejendomme. 

Når vejområdet er udvidet, skal selve letbanen etableres med skinner og køreledninger, og ruten skal testes. Denne fase forventes ikke at påvirke trafikken i større grad. 

P-pladser påvirkes

På den store parkeringsplads ud mod Nordre Ringvej vil en del tidsbegrænsede parkeringspladser forsvinde på grund af ringvejsudvidelsen. De store træer mod ringvejen skal fældes, og stendiget, der afgrænser parkeringspladsen, skal flyttes. Der vil blive plantet nye træer, når byggeriet er klart. 

På hospitalets område bliver der også gjort klar til at tilkørslen til hospitalet skal ændres i 2021: 

- Kindebjergvej skal lukkes ud mod Nordre Ringvej. I stedet skal Valdemar Hansens Vej forlænges og fungere som ny tilkørselsvej. Det forventer vi, vil fungere bedre end i dag, og samtidig betyder det, at vi kan oprette flere parkeringspladser på den yderste del af Kindebjergvej, siger Anja Josefine Mørch. 

Den nye letbane åbner i 2025. 

Letbane fra Lyngby til Ishøj

Den nye letbane kommer til at strække sig 28 km mellem Lyngby og Ishøj.
En af de 29 stationer bliver ved Rigshospitalet – Glostrup.
I dagtimerne vil letbanen køre hvert femte minut, om aftenen og i weekenden skal den køre hver 10. minut.
Letbanen åbner i 2025.Redaktør