Knivskarpe billeder afslører skjulte forbindelser i hjernens dyb

Forskere fra Rigshospitalet opfanger epilepsiens usynlige sygdomsfremkaldende netværk med knivskarpe billeder af hjernen. De første 43 patienter har været en tur i Danmarks kraftigste mr-skanner på Hvidovre Hospital.


Den nye 7T mr-skanner giver revolutionerende, skarpe billeder – takket være et magnetfelt, der måler 7 Tesla. Magnetfeltet er 140.000 gange kraftigere end Jordens. 


En ny, avanceret mr-skanner, der er mere end dobbelt så kraftig som andre mr-skannere, kan revolutionere epilepsibehandlingen. Forskere fra Neurobiologisk Forskningsenhed og Epilepsiklinikken afdækker, hvordan de nye skanningsbilleder kan være med til at blotlægge usynlige forbindelser i hjernens dyb og dermed bane vejen for bedre diagnostik og målrettet, skånsom epilepsikirurgi i fremtiden. 

Små og store anfald

De første 43 patienter med svær epilepsi har nu været en tur skanneren i forbindelse med evalueringsforløb for kirurgi. Bag undersøgelserne står overlæge Lars Pinborg, leder af det danske epilepsikirurgiprogram, og Giske Opheim, ph.d.-studerende i Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet.

- Patienterne har ofte svære anfald, enten dagligt eller flere gange om måneden. Anfaldene er voldsomt generende for livskvaliteten og varierer fra at være store anfald med kramper til helt små anfald, hvor patienterne har oplevelser, som andre ikke kan fornemme, og hvor de i forskelligt omfang er bevidsthedspåvirket. Fælles for de patienter, vi udreder med henblik på epilepsikirurgi, er, at medicinen ikke hjælper i tilstrækkelig grad og ofte giver slemme bivirkninger, siger Giske Opheim.

Fremtidens epilepsibehandling

De første resultater med hjerneskanningerne lover godt for fremtidens epilepsibehandling. For selv om traditionel mr-skanning bidrager til udredning af omtrent halvdelen af patienterne i dag, er det langt fra sikkert, at skanningerne giver det fulde billede. Den nye skanner giver mere detaljerede billeder, og forskerne håber dermed, at flere kan blive hjulpet med de innovative analyser.

- Med den nye mr-skanner ser det ud til, at vi kan fange nogle af de små forandringer i hjernen, som vi ikke ser på traditionel mr-skanning. Vi får også flere detaljer at kigge på hos dem, hvor vi allerede ser noget på traditionelle skanninger. Herved får vi bedre mulighed for at forstå, hvor epilepsien opstår, og hvordan den udbreder sig i hjernen, og vi får et bedre værktøj til at bestemme, hvor og hvor meget af hjernen lægerne skal stimulere, brænde eller skære væk for at stoppe anfaldene, eller om kirurgisk behandling i det hele taget er en mulighed, siger Giske Opheim.

Epilepsi er en netværkssygdom 

Der hersker enighed blandt eksperterne om, at epilepsi er en netværkssygdom, der spreder sig i store dele af hjernen og er ansvarlig ikke blot for anfald, men også f.eks. hukommelsesbesvær eller depressive symptomer. Disse netværk kan visualiseres under en mr-skanning, også selvom der ikke er sygdomsaktivitet i form af anfald. Den viden ser Giske Opheim og hendes forskerkolleger gerne, at fremtidens epilepsidiagnostik bygger videre på.

- Som det er i dag, fokuserer vi primært undersøgelserne på, om der er et her-og-nu-bidrag fra de nye anatomiske detaljer på de nye skanningsbilleder. Vi er i teorien tilfredse, bare det kan hjælpe én enkelt patient, men vi vil gerne skridtet videre og samtidigt inddrage omfattende computeranalyser af hjernens netværk, siger Giske Opheim og fortsætter:

- Som led i forskningen foretager vi nu også funktionel mr-skanning af hjernen, hvor vi kigger på ændringer i hjerneaktiviteten, i modsætning til de sædvanlige strukturelle skanninger, hvor vi kigger på anatomien. Med 7 Tesla mr-skanning kan vi opnå en højere opløsning og på den måde fokusere på hjerneområder hos en patient med epilepsi. Dette kan i fremtiden forhåbentlig også bruges til at opfange de usynlige netværk, der fører til epilepsi, og guide kirurgerne i den rigtige retning hos den store gruppe af patienter, hvor hjernevævet ser normalt ud på strukturelle mr-skanninger. 

Tanken er at inddrage den computerbaserede billeddiagnostik, når Epilepsiklinikken flytter ind i Rigshospitalets nye Nordfløj i starten af 2020. Her vil rammerne og udstyret være egnet til at udføre avanceret laserkirurgi, guidet af den seneste teknologi inden for mr-skanning.


Redaktør