Fysisk træning som præoperativ optimering før cancer kirurgi

Forskningsprojekt skal undersøge, hvornår motion og træning har størst effekt på kræftpatienters behandling.


Jesper Frank Christensen, gruppeleder, ph.d., MSc. Center for Aktiv Sundhed (CFAS) og Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik 

Det perioperative vindue - dagene og ugerne før og efter en operation - har stor betydning for kræftpatienters prognose. Det er afgørende, at patienter netop i denne fase modtager den mest effektfulde behandling uden samtidig at blive ramt af komplikationer og bivirkninger. 

Nu skal to kliniske projekter afprøve, om fysisk træning i netop dette perioperative vindue kan forbedre hhv. sygdomsprognose, mindske risikoen for komplikationer og forbedre livskvaliteten hos patienter med kræft i spiserøret, i mavesækken eller med lever-metastaser fra tarmkræft.

Præ – vs. postoperativ træning, hvad virker?

Det ene forskningsprojekt undersøger effekten af præoperativ træning på chancen for at nå frem til operation efter neoadjuverende kemoterapi, tid til tumorprogression, overlevelse og behandlingskomplikationer hos patienter med ikke-metastatisk cancer i spiserør eller mavesæk. 

Det andet forskningsprojekt undersøger effekten af struktureret fysisk træning før og efter operation på hhv. kirurgisk stressrespons, postoperativ komplikationsrisiko og tilbagefaldsrisiko hos patienter med avanceret stadie tarmkræft der skal opereres for levermetastaser. 

Motion kan påvirke kræftcellers evne til at danne nye tumorer

Projekterne bygger på fund fra dyreforsøg, som nu afdøde CFAS cancer-gruppeleder Pernille Højman stod i spidsen for igennem mere end 10 år. Her viste forskerne, at biologiske ændringer i blodet under fysisk træning har potentialet til at ændre kræftcellers fundamentale evne til at danne tumorer eller metastaser i mus. Hvis det samme kan dokumenteres i mennesker, vil det have stor betydning for patienter, der gennemgår større kræftkirurgi med høj risiko for sygdomstilbagefald. 

Forskningsgruppen har allerede gennemført et pilotforsøg, som har vist, at præoperativ fysisk træning var sikkert og forbedrede kræftpatienters fysiske funktion før operation. Nu skal forskerne afklare, om dette også medfører positive behandling-effekter i form af længere overlevelse, bedre tolerance til behandling og forbedret livskvalitet.

Forskningsprojekterne udgør et integreret samarbejde mellem forskere fra Center for Aktiv Sundhed, Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, og Onkologisk Klinik på Rigshospitalet, og træningsinterventionerne udføres i samarbejde med 16 kommunale sundhedscentre på Sjælland og Bornholm. 
Redaktør