Fleksible forløb hjælper patienter med endometriose

Mere tilfredse patienter og kortere ventetider er resultatet af, at Gynækologisk Klinik har ændret de faste kontroller for patienter med endometriose til mere fleksible opfølgningsforløb.


Helle Ring Knudsen (t.v.), Signe Perlman og Dorthe Hartwell har udviklet mere fleksible tilbud til patienter med endometriose.


En bred palette af individuelle tilbud har forbedret patientforløbene for kvinder med den kroniske underlivssygdom endometriose. Det viser erfaringer fra Gynækologisk Klinik, hvor de har droppet de faste kontroller og givet patienter mere fleksible muligheder for vejledning og støtte.

I en toårig periode efter en operation eller endt behandling kan patienterne vælge mellem forskellige undervisnings- og vejledningstilbud, og de fleste bliver klædt godt på til livet med en kronisk og ofte smertefuld sygdom, forklarer sygeplejerske Helle Ring Knudsen. Sammen med leder for Endometrioseteamet overlæge Dorthe Hartwell og overlæge Signe Perlman er hun en af initiativtagerne til de nye forløb.

- Tidligere har de faste kontroltilbud været baseret på vores egne kriterier, men nu giver vi patienterne bedre mulighed for selv at vælge, hvad de har behov for. Det fungerer rigtigt godt, og patienternes tilbagemeldinger er meget positive, siger Helle Ring Knudsen.

Ved at droppe de faste kontroller har klinikken forkortet ventetiderne så meget, at patienter med problemer nu hurtigt kan komme til. Omlægningen af forløbene er sket gradvist de seneste tre-fire år og er et resultat af klinikkens egne erfaringer med henvendelserne fra patienter med endometriose.

- Disse patienter optog tidligere meget af vores tid på sygeplejersketelefonen, og vi kunne høre, at de spurgte til mange af de samme ting. Vores oplevelse var, at de manglede en forståelse for egen sygdom, siger Helle Ring Knudsen.

Indsatsen har hjulpet

Endometriose opstår, når slimhinde fra livmoderen forekommer andre steder i kroppen – for eksempel i bughinden, i endetarmen eller i den øverste del af skeden. Symptomerne er smerter i underlivet, smerter ved sex, smerter ved afføring og ofte også infertilitet.

Målet med de nye forløb har været at øge patienter og pårørendes viden om sygdommen og hjælpe dem til at mestre udfordringerne med at leve med en smertefuld kronisk sygdom.

Erfaringerne tyder på, at indsatsen har hjulpet patienterne, som ikke har samme behov for at kontakte klinikken efterfølgende.

Få ønsker ekstra samtaler

Tidligt i forløbet tilbydes alle patienter og pårørende ENDO-VIDEN, som er to timers fællesundervisning med oplæg fra en sygeplejerske, en læge og en psykolog. Centralt i de mere individualiserede forløb er også tilbuddet ENDO-LIV. Her samles otte patienter i samtalegrupper, hvor en sygeplejerske og læge er til stede og kan være med til at guide samtalen og løbende besvare tvivlsspørgsmål. Klinikken tilbyder også Guidet Egen Beslutning, som er et udvidet, individuelt samtaletilbud til patienter, som ikke kan nøjes med ENDO-LIV. Indtil nu viser erfaringerne, at det kun er ganske få patienter, som ønsker Guidet Egen Beslutning.
 
- Vores erfaring er, at de fleste patienter med ENDO-LIV får en så god forståelse af sygdommen, at de ikke selv føler behov for mere individuelle samtaler, siger Helle Ring Knudsen.

Endometriose – kort fortalt

  • Endometriose er en kronisk underlivssygdom, som rammer ca. 6-10 pct. af alle kvinder i den fødedygtige alder.
  • Sygdommen kan blandt andet medføre smerter og træthed i hverdagen.
  • Rigshospitalet ser ca. 400 nyhenviste patienter om året. 


Redaktør