Europæisk projekt undersøger væskebehandling af intensivpatienter

​Forskningsprojektet CLASSIC sammenligner tilbageholden tilgang til væskebehandling med vanlig praksis på 50 europæiske intensivafdelinger.Tine Sylvest Meyhoff, læge ph.d.-studerende, Intensiv Terapiklinik 

Intravenøs væskebehandling er en vigtig del af behandlingen af blodforgiftnings-shock hos patienter på intensivafdeling. I mange tilfælde er den livreddende, men forskningsresultater tyder på at store væskemængder i værste fald kan være skadeligt, og det vides ikke, hvornår væske skal erstattes med andre tiltag for at bedre kredsløbet. Der er dog ingen tvivl om at væskebehandling – i et vist omfang – er gavnligt for patienten. 

Det er derfor stadig et ubesvaret spørgsmål, hvor meget væske patienterne skal have.

I CLASSIC forsøget undersøger vi to tilgange til væskebehandling af blodforgiftnings-shock; en tilbageholden tilgang (mindre væske) sammenlignet med en tilgang der afspejler vanlig praksis (mere væske).

Forsøget udføres på ca. 50 europæiske intensivafdelinger, hvorfra der skal indgå 1554 voksne patienter med blodforgiftnings-shock, og det primære endemål er overlevelse efter 90 dage. 

CLASSIC forsøgets resultater vil støtte lægers beslutninger om væskebehandling og forbedre behandlingen af blodforgiftnings-shock på intensivafdeling i fremtiden.
 

Blodforgiftnings-shock

Blodforgiftnings-shock (septisk shock) er en hyppigt forekommende tilstand hos kritisk syge intensivpatienter, og den er samtidig forbundet med høj dødelighed, alvorlige komplikationer og store samfundsomkostninger på grund af funktionstab og mén efter ofte langvarige indlæggelsesforløb. 

En forbedring af behandlingen af blodforgiftnings-shock kan potentielt redde liv, men er også i offentlighedens interesse, idet indlæggelsesvarighed og samfundsomkostninger til behandlingen potentielt kan nedbringes. 
Redaktør