Begrænset parkering på grund af DHL Stafetten

Da Frederik V’s Vej og Edel Sauntes Allé indgår i ruten til DHL-Stafetten, er det ikke tilladt at parkere i afmærkerede p-områder på Edel Sauntes Allé og Frederik V’s Vej efter kl. 16.00 i dagene 26. - 30. august 2019.

Løbsledelsen for DHL Stafetten har indgået aftale med Politiet om, at biler, der holder parkeret på ruten ved Frederik V’s Vej og Edel Sauntes Allé langs Fælledparken i dette tidsrum, vil blive bugseret væk af Politiet i samarbejde med Falck. Det vil medføre en afgift på op mod 7.000 kr. at afhente bilen efter bugsering.

Det er fortsat muligt at parkere på vejene fra kl. 23:00-16:00, når der ikke er igangværende løb og forberedelser til start. 

Parkering i Rigshospitalets P-hus er fortsat ubegrænset, og der vil være vagter til stede for at dirigere trafikken og sikre adgang for ambulancer til og fra Rigshospitalets Traumecenter.


Det drejer sig om parkeringspladser på ruten markeret med den tykke røde streg på kortet ovenfor.Redaktør